Liternet jako przestrzeń życia literackiego

Wstęp 4

Rozdział 1. Liternet 6
1.1. Co to jest Internet 6
1.2. Literackie korzenie Internetu 13
1.3. Liternet – nowy termin literacki 17

Rozdział 2. Problematyka życia literackiego 24
2.1. Definicja życia literackiego 24
2.2. Definicja przestrzeni literackiej 26
2.3. Literatura internetowa – nowe medium 33
2.4. Społeczności liternetowe 38

Rozdział 3. Sieciowe czasopisma literackie 43
3.1. Przedstawienie specyfiki cyfrowej informacji literackiej 43
3.2. Witryna czasopism
3.3. Polskie sieciowe czasopisma elektroniczne – wykaz źródeł 50

Rozdział 4. Życie literackie w sieci 64
4.1. Powieści i książki hipertekstowe 64
4.2. Blogi
4.3. Czaty 70
4.4. Portale i vortale literackie 78
4.5. Strony autorskie literatów 83
4.6. Spotkania autorskie w dobie społeczeństwa informacyjnego 85
4.7. Konkursy literackie 87

Zakończenie 90
Bibliografia
Aneks – Mapa liternetu 94

Wstęp

Literatura w Internecie to nowa, prężnie rozwijająca się przestrzeń literatury. Proces przenoszenia różnych aspektów ludzkiej aktywności do sieci rozpoczęty już kilka lat temu na zachodzie, dociera również do Polski. Tempo tego rozwoju jest nieporównywalne i trudno jest nadążyć za nowościami w tej dziedzinie. Ciągle powstają nowe, jeszcze efektywniejsze i bardziej zaawansowane technologie. Jak dotąd niewiele osób zajmujących się literaturą decyduje się na prawdziwe zaistnienie w sieci, czyli publikację swoich utworów w Internecie.

Celem pracy było określenie roli Internetu jako nowej przestrzeni literackiej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji polskiej literatury. Zakres pracy obejmuje najczęściej publikowane przejawy życia literackiego on-line, ich charakterystykę oraz sytuację rynku książki w Internecie.

Praca ma charakter typologiczny. Proponuje się w niej uporządkowanie chaosu życia literackiego w Internecie według pewnych kategorii. Wykorzystano w niej wszelkie możliwe dostępne materiały w języku polskim. Praca została oparta głównie na analizie materiałów internetowych i dostępnej literaturze przedmiotu. Wykorzystano również artykuły i dane statystyczne dotyczące branży literackiej. Ponadto szereg informacji uzyskano podczas przeprowadzonych rozmów i wywiadów swobodnych z literatami oraz w wyniku bezpośrednio prowadzonych obserwacji zjawiska w Internecie.

Układ pracy został podporządkowany celowi pracy. Aby przedstawić istotę Liternetu, czyli literatury internetowej istotne było zatem wprowadzenie rozdziału pierwszego, prezentującego podstawowe wiadomości o samym Internecie i będącego krótką charakterystyką literackich korzeni Internetu.

Rozdział drugi zajmuje się problematyką życia literackiego. Przedstawiono definicje przestrzeni literackiej oraz życia literackiego, a także opisano literaturę i społeczności internetowe.

W trzecim rozdziale możemy się dowiedzieć o specyfice cyfrowej informacji literackiej i sieciowych czasopismach literackich, ze szczególnym uwzględnieniem polskich internetowych wydawnictw.

Ostatni rozdział omawia najważniejsze aspekty życia literackiego w sieci. Mamy więc prezentację powieści i książek hipertekstowych, blogów i czatów, portali i wortali literackich, stron WWW, spotkań autorskich literatów oraz konkursów przeprowadzanych w sieci.

Pracę kończy podsumowanie, gdzie zaprezentowałam praktyczne wnioski i przewidywania dotyczące zjawiska życia literackiego w sieci.

Praca ta podejmuje nowe zagadnienia. W naszym kraju problemy literatury internetowej były dotąd podejmowane w sposób sporadyczny i wyrywkowy. Dlatego próba eksploracji tegoż tematu wydaje mi się zadaniem tak istotnym.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print