System zarządzania jakością w produkcji kefirów owocowych na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej

WSTĘP 3

I. CHARAKTERYSTYKA FIRMY I OTOCZENIA 5
1. PROFIL I ZAKRES DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI „X” 5
2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 7
3. ASORTYMENT I SPRZEDAŻ WYROBÓW 12
4. RYNEK ZBYTU, DYSTRYBUCJA, KONKURENCJA 16
3. RYNEK SUROWCA 19

II. WYMAGANIA I NORMY W PROCESIE PRODUKCYJNYM 23
1. ISTOTA SYSTEMU HACCP 23
2. POZYSKIWANIE MLEKA 29
3. LOKALIZACJA ZAKŁADU MLECZARSKIEGO 37
4. PROCES PRODUKCYJNY 40
5. MAGAZYNOWANIE WYROBÓW GOTOWYCH 50

III. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI PRODUKTÓW NA PRZYKŁADZIE KEFIRÓW OWOCOWYCH „X” 54
1. ZAOPATRZENIE W SUROWIEC 54
2. PRZEBIEG PROCESU TECHNOLOGICZNEGO 56
3. POSTĘPOWANIE Z WYROBEM GOTOWYM 63
4. OCENA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OSM „X” 67

BIBLIOGRAFIA 71
SPIS TABEL 73
SPIS WYKRESÓW 74

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print