Znaczenie reklamy w turystyce

Wstęp Rozdział I.Wybrane zagadnienia związane z turystyką 1.1 Pojęcie turystyki i jej rodzaje 1.2 Ruch turystyczny i czynniki kształtujące go 1.3 Znaczenie turystyki w rozwoju regionów Rozdział II. Reklama w turystyce 2.1 Definicje reklamy 2.2 Nadawca i odbiorca w reklamie 2.3 Funkcje reklamy 2.4 Wykorzystanie reklamy w branży turystycznej Rozdział III. Metodologia badania dotyczącego wpływu … Czytaj dalej

Główne kierunki zmian sektora usług transportu drogowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej

Cel pracy: Próba określenia głównych kierunków zmian zachodzących w transporcie drogowym po wejściu do UE Plan pracy Wstęp Rozdział 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TRANSPORTU DROGOWEGO 1.1. Specyfika transportu drogowego 1.2. Polityka transportowa (na czym polega, co to jest) 1.3. Popyt i podaż na usługi transportowe (istota potrzeb i źródła) 1.4. Infrastruktura drogowa Rozdział 2. ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA … Czytaj dalej

Zarządzanie zapasami surowcowymi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Wstęp Rozdział I. Rola i znaczenie zapasów logistyce. 1.1. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami. 1.2. Podział zapasów. 1.3. Miejsce zapasów w zarządzaniu finansami firmy. Rozdział II. Metody kształtowania zapasów. 2.1. Metoda ABC. 2.2. System Just- In-Time. 2.3. Model ekonomicznej wielkości partii dostawy EOQ. Rozdział III. Zarządzanie zapasami surowcowymi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. 3.1. Charakterystyka firmy. … Czytaj dalej

Zarządzanie produkcją – metody i techniki na wybranym przykładzie

Wstęp Rozdział I. Teoretyczne podstawy zarządzania produkcją 1.1. Istota i geneza zarządzania produkcją 1.2. Proces produkcyjny w przedsiębiorstwie 1.3. Sterowanie przebiegiem produkcji 1.4. Nowoczesne i przyszłościowe metody zarządzania produkcją Rozdział II. Ogólna charakterystyka systemów do wspomagania zarządzania procesów wytwórczych 2.1. Przyczyny wzrostu zainteresowania systemami informacyjnymi 2.2. Ewolucja systemów informacyjnych 2.3. DRP – planowanie zasobów dystrybucji … Czytaj dalej

Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w przemyśle telekomunikacyjnym w Polsce na funkcjonowanie sektora produkcji central telefonicznych dla stacjonarnych sieci publicznych

najstarsza praca magisterska w naszym serwisie Liczba stron: 122 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna w Katowicach Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 1997 Zawartość pracy: Spis Treści WSTĘP 4 ROZDZIAŁ 1. ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W WARUNKACH GLOBALIZACJI GOSPODARKI I ICH ZNACZENIE DLA FUNKCJONOWANIA BRANŻ I SEKTORÓW 8 1. GLOBALIZACJA DZIAŁAŃ PRZEDSIĘBIORSTW. 8 1.1. Istota globalizacji 8 … Czytaj dalej

Wynik działalności przedsiębiorstwa w ujęciu podatkowo-bilansowym

Liczba stron: 64 Nazwa Szkoły Wyższej: POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, KOSZALIN Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2022 Zawartość pracy: Streszczenie.. 4 Wstęp…..5 Rozdział 1. Elementy i metody ustalania wyniku finansowego ….. 7 1.1 Koszty i przychody- podstawowa kategoria wyniku finansowego ….. 7 1.2 Elementy wyniku finansowego .. 9 1.3 Zasady i metody ustalania wyniku finansowego..11 1.4 Wynik … Czytaj dalej

Handel zagraniczny w okresie transformacji polskiej gospodarki

Liczba stron: 107 Nazwa Szkoły Wyższej: AE Katowice Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 1999 WSTĘP ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA HANDLU ZAGRANICZNEGO OKRESU TRANSFORMACJI 1.1. Obroty handlowe 1.2. Uwarunkowania kształtowania się obrotów towarowych ROZDZIAŁ II. STRUKTURA I DYNAMIKA OBROTÓW HANDLOWYCH 2.1. Zmiany w strukturze geograficznej 2.2. Zmiany w strukturze towarowej 2.3. Struktura importu według kierunków wykorzystania … Czytaj dalej

Chińska droga do gospodarki rynkowej

Liczba stron: 80 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2000 Zawartość pracy: Wstęp Rozdział I Gospodarka Chin po II wojnie światowej (do lat 70-tych) 1.1. System społeczno-polityczny Chin 1.2. Rozwój gospodarczy Chin po wojnie domowej 1.3. Realizacja koncepcji społeczno – gospodarczej wielkiego skoku 1.4. „Rewolucja kulturalna” – … Czytaj dalej

Wykorzystanie pozycjonowania emocjonalnego w reklamie

Pozycjonowanie emocjonalne to technika reklamowa polegająca na wzbudzaniu emocji u odbiorców reklamy, aby skłonić ich do nabycia produktu lub skorzystania z usługi. Można to osiągnąć poprzez różne sposoby, takie jak: Stosowanie odpowiednich obrazów i słów: reklamy mogą wykorzystywać obrazy i słowa, które wywołują określone emocje, takie jak radość, strach, złość czy zachwyt. Wzbudzanie empatii: reklamy … Czytaj dalej

Wykorzystanie controllingu operacyjnego w firmie RWE STOEN S.A

1. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie RWE STOEN S.A. 2. Przesłanki wdrożenia systemu controllingowego w przedsiębiorstwie RWE STOEN 3. Przebieg wdrożenia budżetowania w RWE STOEN 3.1. Opracowywanie budżetów przez controllerów 3.2. Dyscyplina budżetowa i zasady rozliczania kosztów 3.3. Monitoring kosztów oraz zadań budżetowych 4. Ośrodki odpowiedzialności w RWE STOEN 4.1. Ośrodki odpowiedzialności za przychody 4.2. Ośrodki … Czytaj dalej