Znaczenie reklamy w turystyce

Wstęp Rozdział I.Wybrane zagadnienia związane z turystyką 1.1 Pojęcie turystyki i jej rodzaje 1.2 Ruch turystyczny i czynniki kształtujące go 1.3 Znaczenie turystyki w rozwoju regionów Rozdział II. Reklama w turystyce 2.1 Definicje reklamy 2.2 Nadawca i odbiorca w reklamie 2.3 Funkcje reklamy 2.4 Wykorzystanie reklamy w branży turystycznej Rozdział III. Metodologia badania dotyczącego wpływu … Czytaj dalej

Główne kierunki zmian sektora usług transportu drogowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej

Cel pracy: Próba określenia głównych kierunków zmian zachodzących w transporcie drogowym po wejściu do UE Plan pracy Wstęp Rozdział 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TRANSPORTU DROGOWEGO 1.1. Specyfika transportu drogowego 1.2. Polityka transportowa (na czym polega, co to jest) 1.3. Popyt i podaż na usługi transportowe (istota potrzeb i źródła) 1.4. Infrastruktura drogowa Rozdział 2. ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA … Czytaj dalej

Zarządzanie zapasami surowcowymi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Wstęp Rozdział I. Rola i znaczenie zapasów logistyce. 1.1. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami. 1.2. Podział zapasów. 1.3. Miejsce zapasów w zarządzaniu finansami firmy. Rozdział II. Metody kształtowania zapasów. 2.1. Metoda ABC. 2.2. System Just- In-Time. 2.3. Model ekonomicznej wielkości partii dostawy EOQ. Rozdział III. Zarządzanie zapasami surowcowymi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. 3.1. Charakterystyka firmy. … Czytaj dalej

Zarządzanie produkcją – metody i techniki na wybranym przykładzie

Wstęp Rozdział I. Teoretyczne podstawy zarządzania produkcją 1.1. Istota i geneza zarządzania produkcją 1.2. Proces produkcyjny w przedsiębiorstwie 1.3. Sterowanie przebiegiem produkcji 1.4. Nowoczesne i przyszłościowe metody zarządzania produkcją Rozdział II. Ogólna charakterystyka systemów do wspomagania zarządzania procesów wytwórczych 2.1. Przyczyny wzrostu zainteresowania systemami informacyjnymi 2.2. Ewolucja systemów informacyjnych 2.3. DRP – planowanie zasobów dystrybucji … Czytaj dalej

Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w przemyśle telekomunikacyjnym w Polsce na funkcjonowanie sektora produkcji central telefonicznych dla stacjonarnych sieci publicznych

najstarsza praca magisterska w naszym serwisie Liczba stron: 122 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna w Katowicach Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 1997 Zawartość pracy: Spis Treści WSTĘP 4 ROZDZIAŁ 1. ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W WARUNKACH GLOBALIZACJI GOSPODARKI I ICH ZNACZENIE DLA FUNKCJONOWANIA BRANŻ I SEKTORÓW 8 1. GLOBALIZACJA DZIAŁAŃ PRZEDSIĘBIORSTW. 8 1.1. Istota globalizacji 8 … Czytaj dalej

Wynik działalności przedsiębiorstwa w ujęciu podatkowo-bilansowym

Liczba stron: 64 Nazwa Szkoły Wyższej: POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, KOSZALIN Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2022 Zawartość pracy: Streszczenie.. 4 Wstęp…..5 Rozdział 1. Elementy i metody ustalania wyniku finansowego ….. 7 1.1 Koszty i przychody- podstawowa kategoria wyniku finansowego ….. 7 1.2 Elementy wyniku finansowego .. 9 1.3 Zasady i metody ustalania wyniku finansowego..11 1.4 Wynik … Czytaj dalej

Handel zagraniczny w okresie transformacji polskiej gospodarki

Liczba stron: 107 Nazwa Szkoły Wyższej: AE Katowice Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 1999 WSTĘP ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA HANDLU ZAGRANICZNEGO OKRESU TRANSFORMACJI 1.1. Obroty handlowe 1.2. Uwarunkowania kształtowania się obrotów towarowych ROZDZIAŁ II. STRUKTURA I DYNAMIKA OBROTÓW HANDLOWYCH 2.1. Zmiany w strukturze geograficznej 2.2. Zmiany w strukturze towarowej 2.3. Struktura importu według kierunków wykorzystania … Czytaj dalej

Chińska droga do gospodarki rynkowej

Liczba stron: 80 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2000 Zawartość pracy: Wstęp Rozdział I Gospodarka Chin po II wojnie światowej (do lat 70-tych) 1.1. System społeczno-polityczny Chin 1.2. Rozwój gospodarczy Chin po wojnie domowej 1.3. Realizacja koncepcji społeczno – gospodarczej wielkiego skoku 1.4. „Rewolucja kulturalna” – … Czytaj dalej

Wykorzystanie pozycjonowania emocjonalnego w reklamie

1. Identyfikacja segmentów rynku 1.1 Ramowe podejście do zagadnienia segmentacji rynku 1.1.1 Charakterystyka rynków, segmentów rynku oraz nisz rynkowych 1.1.2 Sposoby segmentacji rynków konsumentów oraz przedsiębiorstw 1.1.3 Opracowanie profilu segmentacji oraz warunków efektywności 1.2 Wybór rynku docelowego 1.2.1 Klasyfikacja segmentów rynku 1.2.2 Dobór segmentów rynku 1.3 Pozycjonowanie rynku 2. Planowanie jako element strategii komunikacji i … Czytaj dalej

Wykorzystanie controllingu operacyjnego w firmie RWE STOEN S.A

1. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie RWE STOEN S.A. 2. Przesłanki wdrożenia systemu controllingowego w przedsiębiorstwie RWE STOEN 3. Przebieg wdrożenia budżetowania w RWE STOEN 3.1. Opracowywanie budżetów przez controllerów 3.2. Dyscyplina budżetowa i zasady rozliczania kosztów 3.3. Monitoring kosztów oraz zadań budżetowych 4. Ośrodki odpowiedzialności w RWE STOEN 4.1. Ośrodki odpowiedzialności za przychody 4.2. Ośrodki … Czytaj dalej