Rekrutacja i selekcja kadr jako element nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi

Rekrutacja i selekcja kadr jako element nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy XYZ Sp. z o.o. Liczba stron: ponad 100 SPIS TREŚCI: WSTĘP Rozdział 1 – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – nowoczesne podejście do personelu 1.1. Model przedsiębiorstwa – dawniej i dziś 1.2. Polityka kadrowa a Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – przemiana w ciągu lat 1.3. … Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie w spółce akcyjnej

WALNE ZGROMADZENIE JAKO ORGAN STANOWIĄCY W SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści: WSTĘP 2 ROZDZIAŁ I. 4 CHARAKTER PRAWNY SPÓŁKI AKCYJNEJ. 4 ROZDZIAŁ II 10 STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI AKCYJNEJ. 10 ROZDZIAŁ III 20 ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA. 20 3.1. „RODZAJE” I PRZEDMIOT WALNYCH ZGROMADZEŃ. 20 3.2 PROCEDURA ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA. 23 3.3. MIEJSCE ODBYCIA SIĘ WALNEGO ZGROMADZENIA. 24 … Czytaj dalej

Sytuacja i restrukturyzacja Polskich Kolei Państwowych

Spis treści 1. Wstęp 3 2. Struktura organizacyjna Polskich Kolei Państwowych 6 3. Koncepcje restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych 7 4. Diagnoza stanu przedsiębiorstwa ” PKP” 10 4.1 Sytuacja ekonomiczno finansowa. Wynik finansowy 11 4.2 Zadłużenie 12 4.3 Sytuacja w I półroczu 1999 r. 14 4.4 Stan zatrudnienia 16 4.5 Majątek 18 4.6 Przewozy; tendencje; prognoza … Czytaj dalej

Gotowe prace z zarządzania

Temat Spis treści Sytuacja i restrukturyzacja Polskich Kolei Państwowych. Z001 Funkcja biznes planu w przedsiębiorstwie. Z002 Walne Zgromadzenie w spółce akcyjnej. Z003 Rekrutacja i selekcja kadr jako element nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy … Z004 Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Problemy metodyczne. Z005 Jakość usług a kategoryzacja zakładów hotelarskich w Polsce. Z006 Perspektywy rozwoju ubezpieczeń emerytalnych … Czytaj dalej