Zarządzanie marketingowe jako narzędzie w pozyskiwaniu klienta na przykładzie przedsiębiorstwa XXX

Wstęp Rozdział I Zarządzanie marketingowe jako narzędzie przedsiębiorstwa w pozyskaniu klienta 1.1. Idea przedsiębiorstwa oraz jego organizacyjno prawne formy 1.2. Istota i składniki marketingu w przedsiębiorstwie 1.3. Cele, funkcje i instrumenty zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie 1.4. Filozofia zarządzania marketingowego jako punkt wyjścia w ocenia potrzeb klienta Rozdział II Pojęcie i znaczenie obsługi klienta we współczesnym … Czytaj dalej