Obsługa klienta i budowa relacji z firmą

praca zaliczeniowa na 18 stron Wstęp 2 1. Metody pozyskiwania klientów 4 2. Sposoby utrzymania klientów i konsekwencji ich utraty 10 3. Inwestycja w lojalność, jako podstawowy element budowania relacji 13 Bibliografia 18 W relacjach pomiędzy podmiotami biznesowymi które można określić jako sprzedawcę (szerzej: dostawcę produktu lub usługi) i klienta można rozważyć tzw. paradygmat dostarczenia … Czytaj dalej

Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowania konsumentów na rynku samochodów osobowych

Liczba stron: 129 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna w Katowicach Rodzaj pracy: magisterska Zawartość pracy: WSTĘP 3 ROZDZIAŁ I ZACHOWANIA NABYWCZE KONSUMENTÓW JAKO OBIEKT BADAŃ 1. Istota i cechy zachowań konsumentów 5 2. Determinanty zachowań konsumpcyjnych 11 3. Wybrane metody badań zachowań konsumpcyjnych 17 ROZDZIAŁ II MIEJSCE REKLAMY W STRATEGII PROMOCJI 1. Podstawy formułowania strategii … Czytaj dalej

Promocja produktu turystycznego gminy Lubichowo

Liczba stron: 78 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Gdański, Sopot Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2009 SPIS TREŚCI Wstęp 3 Rozdział 1 Promocja turystyczna produktu obszaru 4 1.1 Pojęcie i składniki produktu turystycznego obszaru 4 1.2 Marketing miejsca docelowego 9 1.3 Istota promocji obszaru 10 1.3.1 Pojęcie promocji 10 1.3.2 Narzędzia promocji 12 Rozdział 2 Gmina … Czytaj dalej

Ocena kondycji finansowej firmy X

Liczba stron: 90 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Menadżerska SIG Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2002 SPIS TREŚCI WSTĘP…………………..3 ROZDZIAŁ I, ISTOTA ANALIZY FINANSOWEJ………. 5 1.1. Pojęcie analizy finansowej i jej odbiorcy…….5 1.2. Źródła informacji wykorzystywane do analizy finansowej……..7 1.2.1 Sprawozdania finansowe…………..8 1.2.1.Bilans……………..9 1.2. l.2.Rachunek zysków i strat …………..11 1.2. l.3.Rachunek przepływów pieniężnych…………..12 1.2. l.4.1nformacja … Czytaj dalej

Instrumenty promocji miasta na przykładzie Gliwic

Liczba stron: 115 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna Katowice Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2003 Spis Treści WSTĘP 4 ROZDZIAŁ I. PROMOCJA JAKO ELEMENT MARKETINGU MIX 6 1Marketing miasta 6 2Promocja miasta 15 2.1Produkt miasta jako przedmiot promocji 17 2.2Uczestnicy promocji miasta 27 2.3Koncepcja promocji miasta 34 2.4Kierunki promocji miasta z szczególnym uwzględnieniem inwestorów zagranicznych … Czytaj dalej

Czynnik czasu w usługach logistycznych

Liczba stron: 76 Spis treści Wstęp Rozdział 1. Ogólna charakterystyka usług logistycznych. 1.1. Usługa logistyczna pojęcia i zagadnienia. 1.2. Rynek usług logistycznych w Polsce. 1.3. Outsourcing jako źródło popytu na usługi logistyczne. Rozdział 2. Strategie w logistyce zorientowane na czas. 2.1. Znaczenie czasu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 2.2. Rozwiązania logistyczne zorientowane na skrócenie czasu realizacji dostawy. … Czytaj dalej

Analiza systemu obsługi klienta na przykładzie instytucji publicznej

Liczba stron: 118 Rodzaj pracy: dyplomowa Rok oddania: 2009 SPIS TREŚCI Wstęp 5 Rozdział I – Funkcjonowanie instytucji publicznych w Polsce 1. Pojęcie instytucji publicznej 7 2. Rodzaje usług publicznych 10 3. Podmioty upoważnione do świadczenia usług publicznych 13 4. Organizacja systemu świadczenia usług publicznych 14 Rozdział II – Logistyczna obsługa klienta 1. Pojęcie i … Czytaj dalej

Analiza i ocena funkcjonowania kanałów transportowych w handlu międzynarodowym np. Rzeczpospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej

Liczba stron: 81 Nazwa Szkoły Wyższej: Politechnika Rzeszowska Rodzaj pracy: praca magisterska Rok oddania: 2015 Spis treści Wstęp Rozdział I. Transport i logistyka – wprowadzenie do tematu 1.1. Transport 1.1.1. Transport a logistyka – wzajemne relacje i powiązania 1.1.2. Infrastruktura transportu 1.1.3. Podział środków transportu 1.1.4. Rodzaje ładunków w transporcie 1.2. Logistyka 1.2.1. Pojęcie i … Czytaj dalej

Sposoby nabycia własności nieruchomości

praca zaliczeniowa – 10 stron Sposoby nabycia własności ruchomości Sposoby nabycia własności nieruchomości Zasiedzenie jako najstarsza forma własności nieruchomości Własność jest najważniejszą instytucją Kodeksu cywilnego i jest uprawnieniem do korzystania z nieruchomości i rozporządzania nią zgodnie z przepisami prawa. Prawo własności jest prawem trwałym i bezterminowym Właścicielem jest osoba, która ma wyłączne prawo posiadania, korzystania … Czytaj dalej

Zakres odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe

1. Pojęcie i rodzaje osób trzecich 2 2. Przesłanki, rodzaje i zakres odpowiedzialności osób trzecich 4 2.1. Odpowiedzialność podatkowa rozwiedzionego małżonka i członków rodziny 10 2.2. Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka podatnika 13 Bibliografia 20 Praca zaliczeniowa na 20 stron Do uznania przesłanek ponoszenia odpowiedzialności przez konkretny podmiot, należy stwierdzić wypełnienie przesłanek określonych w konkretnym przepisie wprowadzającym … Czytaj dalej