Zarządzanie strategiczne na przykładzie firmy zarządzającej nieruchomościami mieszkaniowymi

Rozdział I. Istota, pojęcie i zarządzanie nieruchomościami 1 1. Specyfika nieruchomości w ogóle 1 2. Specyfika zarządzania nieruchomościami 6 3. Firmy zarządzające nieruchomościami mieszkaniowymi jako organizacje 12 3.1. Wewnętrzna struktura firm zarządzających nieruchomościami mieszkaniowymi 13 3.2. Otoczenie dalsze i bliższe 18 Rynek nieruchomości to jedna z najbardziej dynamicznych dyscyplin naszej go­spodarki.[1] Pojęcie gospodarka nieruchomościami nie … Czytaj dalej

Wymogi dotyczące wyposażenia pokoju hotelowego

Wymogi dotyczące wyposażenia pokoju hotelowego (meble, oraz wyposażenie łazienek) Dopasowanie wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Obniżanie kosztów wyposażenia hoteli przez zmiany bądź ekonomiczne rozwiązania Dopasowanie wyposażenia hotelowego do wymogów bezpieczeństwa Kategoryzacja obiektów hotelarskich jest w naszej rzeczywistości faktem, który stanowi jeden z ważniejszych mierników jakości w polskim hotelarstwie[1]. Według wymagań kategoryzacyjnych obligatoryjny zestaw wyposażenia pokoju … Czytaj dalej

Wpływ własności na podejmowanie wybranych kluczowych decyzji

Na przykładzie wybranej KMN pokaż jak jej struktura właścicielska oddziaływała na podejmowanie wybranych kluczowych decyzji. WSTĘP Praca zawiera ogólną charakterystykę firmy Alima-Gerber, ukazując w pierwszych częściach historię i specyfikę firmy. Natomiast w jej dalszej części opisane zostały strategie wraz z pozycją jaką firma Alima-Gerber zajmuje na rynku wraz z opisem jej systemu wartości. Zakończeniem pracy … Czytaj dalej