Czynnik czasu w usługach logistycznych

Liczba stron: 76

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka usług logistycznych.
1.1. Usługa logistyczna pojęcia i zagadnienia.
1.2. Rynek usług logistycznych w Polsce.
1.3. Outsourcing jako źródło popytu na usługi logistyczne.

Rozdział 2. Strategie w logistyce zorientowane na czas.
2.1. Znaczenie czasu w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
2.2. Rozwiązania logistyczne zorientowane na skrócenie czasu realizacji dostawy.

Rozdział 3 Przykłady wdrożenia rozwiązań logistycznych zorientowanych na czas.
3.1. Etykieta logistyczna w sieci handlowej JMD.
3.2. Koncepcja efektywnej strategii obsługi klienta w łańcuchu dostaw na przykładzie firmy Dell Computer Corporation.
3.3. Funkcjonowanie systemu Just-in-Time na przykładzie firm Volkswagen i Intier Automotive Seating.
3.4. System dostaw kurierskich na przykładzie MS STOLICA

Zakończenie.
Literatura

Wstęp

Celem tej pracy jest ukazanie czynnika czasu i jego roli w logistyce i w konsekwencji, w gospodarce. We współczesnej gospodarce rynkowej, w której najważniejszy jest konsument, coraz wyżej stawiane są poprzeczki w walce konkurencyjnej. Czynnik czasu jako kryterium konkurencyjności odgrywa coraz większą rolę w tej walce. Skracanie czasu w operacjach i łańcuchach dostaw, oprócz znacznej redukcji kosztów niesie za sobą i inne korzyści – staje się standardem jakościowym zauważanym i coraz bardziej docenianym przez klienta. Aby sprostać wymaganiom stawianym przez konsumenta konieczne jest zwiększenie elastyczności i wrażliwości w reagowaniu na jego zmieniające się potrzeby i wymagania. Czynnik czasu odgrywa w tym działaniu niewątpliwie decydujące znaczenie. Ze względu na szeroką rolę czasu w gospodarce, w pracy tej skoncentrowano się głównie na jego wpływie na koncepcje, strategie i technologie stosowane w logistyce.

W rozdziale pierwszym omówiono rolę i znaczenie usług logistycznych, także źródła, które wpływają na ich rozwój. Niewątpliwym źródłem popytu na usługi logistyczne jest outsourcing, który w ostatnich latach przeżywa swój rozkwit. Rozdział drugi traktuje o czasie i jego roli w gospodarce. W dalszej części scharakteryzowano główne koncepcje i rozwiązania logistyczne zorientowane na czas. Ostatni, trzeci rozdział zawiera przykłady wdrożeń rozwiązań zorientowanych na czas w przedsiębiorstwach.

Przy pisaniu tej pracy dużą pomocą były dla mnie źródła internetowe i publikacje z branży logistycznej. Jednak nie spotkałem się z żadną publikacją podręcznikową w pełni omawiającą temat czynnika czasu w logistyce. Dlatego mam nadzieję, że niniejsza praca przyczyni się do głębszego poznania tego tematu i ukazania dynamiki czasu i jego roli w zjawiskach gospodarczych.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print

1 komentarz do “Czynnik czasu w usługach logistycznych”

Możliwość komentowania została wyłączona.