Analiza i ocena funkcjonowania kanałów transportowych w handlu międzynarodowym np. Rzeczpospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej

Liczba stron: 81

Nazwa Szkoły Wyższej: Politechnika Rzeszowska

Rodzaj pracy: praca magisterska

Rok oddania: 2015

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Transport i logistyka – wprowadzenie do tematu

1.1. Transport
1.1.1. Transport a logistyka – wzajemne relacje i powiązania
1.1.2. Infrastruktura transportu
1.1.3. Podział środków transportu
1.1.4. Rodzaje ładunków w transporcie

1.2. Logistyka
1.2.1. Pojęcie i definicje logistyki
1.2.2. Geneza i rozwój logistyki
1.2.3. Logistyka międzynarodowa

Rozdział II. Handel międzynarodowy
2.1. Strategie międzynarodowych kanałów logistycznych
2.2. Koszty i ceny usług transportowych
2.3. Dokumenty transportowe oraz INCOTERMS

Rozdział III. Charakterystyka wymiany handlowej Chińskiej Republiki Ludowej z zagranicą
3.1. Chińska Republika Ludowa – informacje ogólne
3.2. Historia stosunków polsko – chińskich
3.3. Współpraca gospodarcza Chin z zagranicą
3.3.1. Podstawowe dane dotyczące stosunków gospodarczych Chin ze światem
3.3.2. Zapotrzebowanie importowe Chin
3.3.3. Inwestycje Chin na rynku europejskim
3.4. Współpraca gospodarcza Rzeczpospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową
3.4.1. Eksport – podstawowe dane
3.4.2. Import – podstawowe dane
3.4.3. Wiodące branże produkcyjne
3.4.4. Wymiana handlowa
3.4.5. Polityka wspierania eksportu
3.4.6. Wzajemne inwestycje
3.4.7. Regulacje celne i dostęp do rynku ChRL

Rozdział IV. Analiza i ocena kanałów transportowych między Polską a Chinami
4.1. Wybór gałęzi transportu w oparciu o przykłady
4.2. Transport lotniczy
4.3. Transport morski
4.4. Transport lądowy
4.5. Analiza, ocena i wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Streszczenie pracy

WSTĘP

Stosunki polsko – chińskie sięgają XVII wieku. Chociaż przez te wszystkie lata współpraca obydwu państw układała się różnie, to aktualnie można powiedzieć, że nasze relacje z Chińczykami są coraz lepsze. Nie da się ukryć ogromnego znaczenia wymiany handlowej Polski z Chinami. Kraj ten znajduje się od wielu lat w ścisłej czołówce w rankingu krajów, z których Polska importuje towary. Nie bez znaczenia są również coraz to odważniejsze inwestycje chińskich przedsiębiorstw na europejskich rynkach. Ostatnimi czasy polski Rząd prowadzi politykę wspierania eksportu, chociaż niestety póki co nie przynosi ona zamierzonych skutków. Chiny obecnie coraz bardziej otwierają się na import produktów zagranicznych, zwłaszcza amerykańskich i europejskich, co może być szansą również dla Polski do poprawienia wysoce ujemnego salda eksportu w stosunku do importu.

Głównym celem pracy jest przedstawienie funkcjonujących kanałów transportowych pomiędzy Polską a Chinami oraz pokazanie jakie są możliwości współpracy polskich przedsiębiorstw z chińskimi. Celem także jest wykazanie wszelkich niezbędnych kroków, procedur i dokumentacji związanych z importem i eksportem towarów pomiędzy tymi państwami.

Pierwszy rozdział zawiera ogólne wprowadzenie do szerokiego tematu jakim jest logistyka. Przybliżono w nim definicje, genezę i rozwój logistyki. W rozdziale tym zawarto również informacje na temat transportu, a ściślej jego infrastruktury oraz dokonano podziału środków transportu i przedstawiono rodzaje ładunków w transporcie.
W drugim rozdziale skupiono się na handlu międzynarodowym, a konkretnie na strategiach międzynarodowych kanałów logistycznych. Przedstawiono w nim także jakie ceny i koszty występują w transporcie oraz przybliżono reguły INCOTERMS i inne dokumenty transportowe.

Trzeci rozdział zawiera informacje o wymianie handlowej pomiędzy Chinami a innymi krajami. Pokazuje również stosunki polsko- chińskie i współpracę gospodarczą Polski z Chinami. W rozdziale tym można przeczytać o podstawowych danych dotyczących eksportu i importu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, wiodących branżach produkcyjnych w Chinach, stosowanej w Polsce polityce wspierania eksportu oraz jakie są regulacje celne i dostęp do chińskiego rynku dla polskich przedsiębiorstw.

W czwartym rozdziale dokonano analizy opłacalności przewozu konkretnych ładunków transportem morskim, lotniczym oraz lądowym. Sprawdzono, w jakich sytuacjach dany środek transportu okaże się najkorzystniejszy, a w jakim najmniej korzystny.

Podstawą do napisania niniejszej pracy była literatura traktująca o logistyce i transporcie, artykułu branżowe, strony rządowe, raporty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, informacje uzyskane od firm transportowych oraz doświadczenia własne autora.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print