Funkcjonowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych w zreformowanym systemie ubezpieczeń w Polsce

Spis treści Wstęp 4 I. Etapy powstawania Otwartych Funduszy Emerytalnych /OFE/ 8 1. Prawne wymogi utworzenia funduszu emerytalnego 8 1.1. Nadanie statutu funduszowi przez towarzystwo 8 1.2. Zawarcie umowy z depozytariuszem o przechowywanie aktywów funduszu 10 1.3. Uzyskanie zezwolenia na utworzenie funduszu emerytalnego 11 1.4. Wpis do rejestru 13 2. Główne zasady reformy systemu ubezpieczeń … Czytaj dalej

Promocja usług ubezpieczeniowych na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń na życie XXX

SPIS TREŚCI Wstęp……………………………………………………………………………………………….1 Rozdział I Marketing usług…………………………………………………………………3 1.1 Charakterystyka i klasyfikacja usług……………………………………………7 1.2 Istota i charakterystyka usługi ubezpieczeniowej………………………..19 1.3 Segmentacja rynku usług ubezpieczeniowych…………………………….23 1.4 Marketing – Mix w działalności ubezpieczeniowej……………………..29 Rozdział II Promocja instrumentem ekspansji firmy ubezpieczeniowej….33 2.1 Promocja jako instrument marketingu – mix………………………………35 2.2 Program promocyjny firmy ubezpieczeniowej i jego specyfika…….38 2.3 Sprzedaż osobista … Czytaj dalej

Perspektywy rozwoju ubezpieczeń emerytalnych do 2020 roku

PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ EMERYTALNYCH DO 2020 ROKU WSTĘP ROZDZIAŁ I OCENA BYŁEGO SYSTEMU EMERYTALNEGO 1.1 Niewydolność starego systemu emerytalnego 1.2 Przesłanki nowej reformy ubezpieczeń społecznych 1.3 Podstawowe założenia i cele reformy systemu ubezpieczeń społecznych 1.4 Nowy system emerytalno – rentowy. Zasady nowego systemu 1.5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych po reformie systemu ROZDZIAŁ II REFORMA EMERYTALNA 2.1 … Czytaj dalej