Zarządzanie logistyczne (na przykładzie firmy spedycyjnej)

Spis Treści Wstęp Rozdział I LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE 1. Geneza i definicja logistyki 2. Nowoczesna koncepcja i tendencje rozwoju logistyki 3. Wyznaczniki wzrostu znaczenia logistyki w działalności przedsiębiorstw 4. Zarządzanie logistyczne i jego istota 4.1 Logistyka a zarządzanie 4.2 Istota i funkcje zarządzania logistycznego 4.3 Główne orientacje zarządzania logistycznego i metody badań wykorzystywane w … Czytaj dalej

Centra logistyczne w Polsce i perspektywy ich rozwoju

SPIS TREŚCI Spis treści……………………………………………………………………………………2 Wstęp………………………………………………………………………………………..3 I. Istota i znaczenie logistyki………………………………………………………………..6 1.1. Pojęcie i funkcje logistyki…………………………………………………………..6 1.2. Produkt logistyczny………………………………………………………………..10 1.3. Systemy logistyczne……………………………………………………………….12 1.4. Infrastruktura logistyczna………………………………………………………….18 II. Centra logistyczne………………………………………………………………………27 2.1. Pojęcie i istota działania centrum logistycznego…………………………………..27 2.2. Klasyfikacja centrów logistycznych……………………………………………….33 2.3. Kryteria lokalizacji centrów logistycznych………………………………………..39 III. Tendencje rozwojowe europejskich centrów logistycznych…………………………..43 3.1. Doświadczenia europejskie w budowie centrów … Czytaj dalej

Wpływ logistyki na efektywność procesów gospodarczych

SPIS TREŚCI WSTĘP 2 SYTUACJA FIRM SPEDYCYJNYCH NA RYNKU POLSKIM 3 1.1 Określenie spedycji i zakresu jej usług 3 1.2 Czynniki wpływające – hamujące lub ograniczające rozwój spedycji 4 1.3 Istota logistyki 9 KIERUNKI ROZWOJU I STRATEGIE STOSOWANE W LOGISTYCE 13 2.1 Transport, spedycja, logistyka – planowanie i zarządzanie 13 2.2 Wpływ ograniczeń i barier … Czytaj dalej