Logistyka

Przeglądając oferty pracy można zauważyć, że ostatnio najbardziej poszukiwanymi specjalistami są menedżerowie do spraw logistyki. Dzieje się tak dlatego, iż coraz większe znaczenie na współczesnym, niezwykle konkurencyjnym rynku, ma odpowiednia dystrybucja i magazynowanie produktów. W związku z tym kolejne uczelnie decydują się na uruchomienie kierunku logistyka. Specjalność taką oferują zarówno politechniki, jak i akademie ekonomiczne czy uczelnie prywatne.

Logistyka, mówiąc najogólniej, bada zjawiska i procesy determinujące przepływ produktów i informacji oraz dostarcza odpowiednich metod i instrumentów kształtowania tego przepływu. Skomplikowane? W praktyce praca w charakterze logistyka może polegać na wdrażaniu systemów dystrybucji, bądź analizie i kontroli przepływu wyrobów gotowych z magazynu aż do ostatecznego nabywcy.

Od specjalistów w tej dziedzinie wymaga się zdolności analitycznego myślenia i jednocześnie umiejętności całościowego widzenia problematyki przepływu produktów, a także znajomości odpowiednich metod zarządzania tym przepływem. Studenci logistyki powinni ponadto cechować się dużą kreatywnością oraz skłonnością do podejmowania ryzyka. Jednocześnie praca na tym stanowisku jest bardzo odpowiedzialna.

W programie studiów obok przedmiotów ogólnych, jak ekonomia czy zarządzanie znajdują się zajęcia z przedmiotów logistycznych, np. podstaw logistyki, logistyki międzynarodowej, zarządzania logistycznego, projektowania systemów logistycznych. Studenci mają też szansę na sprawdzenie swoich umiejętności w praktyce, np. podczas wizyt w przedsiębiorstwach czy instytucjach.

Logistyka to z pewnością kierunek z przyszłością. Jego absolwenci raczej nie mają problemów ze znalezieniem pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, a jeśli dodatkowo języki obce nie są im obce, kariera międzynarodowa stoi przed nimi otworem.

Poniżej nasze gotowe prace z logistyki: