Dziennikarstwo

Studia dziennikarskie od zawsze są niezwykle w Polsce popularne. Można je studiować zarówno na państwowych uczelniach, jak i na prywatnych. Program przedmiotów na różnych uczelniach, na szczęście, jest do siebie dość zbliżony. Istnieje baza podstawowych przedmiotów, wykładów oraz ćwiczeń, które realizują materiał z zakresu m.in. teorii komunikacji, kulturoznawstwa, językoznawstwa, socjologii, public relations, polityki, reklamy i nauki języków obcych. Nie są to studia zbyt trudne, które wymagałyby uczenia się wielu materiałów na pamięć. Nauka koncentruje się wokół czytania i przygotowywania tekstów,  przygotowywania prasówek, pisania scenariuszy itd. Zmorą większości studentów jest logika oraz prawo mediów. Uczelnie również organizują konferencje, na które zapraszają profesjonalnych dziennikarzy, reporterów znanych ze świata mediów.

Konkurencja na ten kierunek jest bardzo duża – to jeden z kierunków, na który najtrudniej się dostać, często na te studia jest najwięcej kandydatów na jedno miejsce. Na Uniwersytecie Warszawski na Dziennikarstwo i medioznawstwo (specjalność public relations i marketing medialny) na rok akademicki 2016/2017 było 21,80 kandydata na jedno miejsce. W następnym roku na Dziennikarstwo i medioznawstwo (specjalność public relations i marketing medialny) było 15,88 osób na jedno miejsce, rok później 17,34. Na innych uczelniach kierunek ten też cieszy się ogromnym zainteresowaniem: w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Łódzkim był to trzeci kierunek, na który najtrudniej było się dostać, na Uniwersytecie Jagiellońskim ósmy.