Analiza narzędzi i metod bankowości elektronicznej

Spis treści SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 1. ISTOTA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 6 1.1. Geneza i historia bankowości elektronicznej 6 1.2. Istota bankowości elektronicznej 9 1.3. Modele e-banków 12 2. TECHNOLOGIA STOSOWANA W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 15 2.1. Elektroniczna wymiana danych (EDI) 15 2.2. Mechanizmy bezpieczeństwa 18 2.3. Szyfrowanie transmisji danych 22 2.3.1. Szyfrowanie symetryczne 23 2.3.2. … Czytaj dalej

Analiza efektów graficznych i metod ich realizacji na stronach WWW szkół wyższych w Europie

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 5 2. WPROWADZENIE DO WORLD WIDE WEB 7 2.1. WORLD WIDE WEB 7 2.1.1. System hipertekstowy 8 2.1.2. System graficzny 10 2.1.3. System interaktywny 11 2.1.4. Sieć wieloplatformowa 11 2.1.5. Sieć rozproszona 12 2.1.6. Sieć dynamiczna 12 2.2. PRZEGLĄDARKI SIECIOWE 13 2.3. SERWERY WWW I URL 14 2.4. ANATOMIA PREZENTACJI WWW … Czytaj dalej

Życie i reformy Piotra Wielkiego

Spis treści Wstęp 1. Rozdział I – Rosja Piotra Wielkiego 1.1 Piotr Wielki – ambicje cara 1.2 Spojrzenie na Europę – „Wielkie poselstwo” 1.3 Początek cesarstwa 2. Rozdział 2 – Reformy Piotra Romanowa Zakończenie Bibliografia Wstęp Nie trudno jest jednoznacznie ocenić jak bardzo zmieniła się Ruś i Rosja po ukazaniu się w historii postaci Piotra … Czytaj dalej

Znaczenie mniejszości żydowskiej w Polsce

SPIS TREŚCI Wstęp 3 Rozdział I Ziemie polskie przed odzyskaniem niepodległości 6 1. Sytuacja polityczna i gospodarcza na ziemiach polskich pod zaborami 6 2. Skupiska Żydów na ziemiach polskich pod zaborami 13 Rozdział II Polska w okresie międzywojennym (1918-1939) 22 1. Sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza niepodległej Polski 22 2. Mniejszości narodowe w II Rzeczypospolitej … Czytaj dalej

Wypędzeni. Wina, kara, przebaczenie

Spis treści 1. Wstęp 2 2. Trudne porozumienie 4 3. Problem winy 8 4. Kara 20 5. Wybaczenie 30 Bibliografia 39 1. WSTĘP Tematem, którym zajmować się będę w tym eseju, jest problem winy i kary oraz wzajemnego porozumienia w kontekście wypędzonych (niem. Vertriebene, lub też wypędzonych z Ojczyzny, niem. Heimatvertriebene). Nazwą tą określa się … Czytaj dalej

Społeczna historia miasta Przemyśla w okresie przedautonomicznym

Wstęp Przedmiotem niniejszej pracy były w większości losy wspólnot społecznych, wyznaniowych i etnicznych zamieszkujących przygraniczne miasto Przemyśl w dobie przedautonomicznej. Uwzględniono zupełnie nowe uwarunkowania polityczne zaistniałe po 1772 roku. Wtedy to całe terytorium miasta i okolicy znalazło się w granicach państwa austriackiego. Praca dotyczy, terytorium miasta Przemyśla, zlokalizowanego głównie wzdłuż murów miejskich oraz okolicy, którą … Czytaj dalej

Reformy administracji w Europie w okresie absolutyzmu

SPIS TREŚCI WSTĘP. ROZDZIAŁ I. RYS HISTORYCZNY I ZMIANY USTROJOWE XVIII WIECZNYCH MONARCHII 1. Myśl społeczno – ustrojowa i jej przedstawiciele, podstawowa myśl epoki Oświecenia – racjonalizm. 2. Podstawy społeczno – gospodarcze i główne elementy monarchii wczesnofeudalnej, jej rozdrobnienie. 3. Cechy monarchii stanowej. 4. Feudalna monarchia absolutna. 5. Absolutyzm oświecony – początkiem reform. ROZDZIAŁ II. … Czytaj dalej

Przesiedlenie ludności niemieckiej z Polski po II wojnie światowej

Wstęp ROZDZIAŁ I. Pogranicze polsko-niemieckie. 1.1. Zagrożenia problemem przymusowych przesiedleń. 1.2. Wyjaśnienie definicji. 1.3. Rozmieszczenie ludnosci polskiej i niemieckiej. 1.4. Podział Europy. a) Jałta. b) Poczdam. 1.5. Przyczyny przesiedleń. ROZDZIAŁ II. Wysiedlenia ludności czy akceptowalna aprobata? Przymus sytuacyjny. 2.1. Heim ins Reich. 2.2. Zasiedlanie wschodnich ziem wcielonych (Kraj Warty). 2.3. Fala ewakuacyjna ludności niemieckiej a) … Czytaj dalej