Przesiedlenie ludności niemieckiej z Polski po II wojnie światowej

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Pogranicze polsko-niemieckie.

1.1. Zagrożenia problemem przymusowych przesiedleń.
1.2. Wyjaśnienie definicji.
1.3. Rozmieszczenie ludnosci polskiej i niemieckiej.
1.4. Podział Europy.
a) Jałta.
b) Poczdam.
1.5. Przyczyny przesiedleń.

ROZDZIAŁ II. Wysiedlenia ludności czy akceptowalna aprobata? Przymus sytuacyjny.

2.1. Heim ins Reich.
2.2. Zasiedlanie wschodnich ziem wcielonych (Kraj Warty).
2.3. Fala ewakuacyjna ludności niemieckiej
a) Prusy Wschodnie.
b) Pomorze.
c) Śląsk
2.4. Sytuacja ludności rodzimej na ziemiach włączonych do Polski (rozmieszczenie i weryfikacja autochtonów)
ROZDZIAŁ III. Bilans i skutki wypędzeń.

3.1. Podsumowanie w liczbach.
3.2. Warunki otrzymane po przesiedleniach.
3.3. Straty moralne. Pomoc w procesie dostosowania się do zaistniałych warunków.
3.4. Pozostałości- układy, organizacje, stowarzyszenia.

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Liczba stron 54
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2009
Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print