Znaczenie mniejszości żydowskiej w Polsce

SPIS TREŚCI Wstęp 3 Rozdział I Ziemie polskie przed odzyskaniem niepodległości 6 1. Sytuacja polityczna i gospodarcza na ziemiach polskich pod zaborami 6 2. Skupiska Żydów na ziemiach polskich pod zaborami 13 Rozdział II Polska w okresie międzywojennym (1918-1939) 22 1. Sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza niepodległej Polski 22 2. Mniejszości narodowe w II Rzeczypospolitej … Czytaj dalej