Reformy administracji w Europie w okresie absolutyzmu

SPIS TREŚCI WSTĘP. ROZDZIAŁ I. RYS HISTORYCZNY I ZMIANY USTROJOWE XVIII WIECZNYCH MONARCHII 1. Myśl społeczno – ustrojowa i jej przedstawiciele, podstawowa myśl epoki Oświecenia – racjonalizm. 2. Podstawy społeczno – gospodarcze i główne elementy monarchii wczesnofeudalnej, jej rozdrobnienie. 3. Cechy monarchii stanowej. 4. Feudalna monarchia absolutna. 5. Absolutyzm oświecony – początkiem reform. ROZDZIAŁ II. … Czytaj dalej