Zarządzanie marketingowe na krajowym rynku pracy na przykładzie osób niepełnosprawnych

98 stron WSTĘP 1. RYNEK PRACY 1.1. Pojęcie rynku pracy 1.2. Rynek pracy osób niepełnosprawnych 1.2.1. Pojęcie osoby niepełnosprawnej 1.2.2. Osoby niepełnosprawne na polskim rynku pracy 1.3. Segmentacja rynku pracy 2. STRATEGIA MARKETINGOWA NA RYNKU PRACY 2.1. Pojęcie strategii marketingowej 2.2. Klasyfikacja strategii marketingowych 2.2.1. Program rozwoju gospodarczego 2.2.2. Program wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów … Czytaj dalej

Marketing polityczny w wyborach parlamentarnych w Polsce w latach 1997-2001

SPIS TREŚCI WSTĘP 3 ROZDZIAŁ I MARKETING POLITYCZNY W UJĘCIU TEORETYCZNYM 5 1.1 POJĘCIE MARKETINGU POLITYCZNEGO 5 1.2 HISTORIA ROZWOJU MARKETINGU POLITYCZNEGO 8 1.3 MARKETING POLITYCZNY W WYBORACH- MARKETINGOWA STRATEGIA WYBORCZA 11 ROZDZIAŁ II WYKORZYSTANIE MARKETINGU POLITYCZNEGO W WYBORACH PARLAMENTARNYCH PO 1989R 19 2.1. WYBORY PARLAMENTARNE W POLSCE PO 1989- TŁO HISTORYCZNE 19 2.2. PROFESJONALIZACJA … Czytaj dalej

Marketing polityczny i jego zastosowanie w kampaniach prezydenckich 1990 – 2005 w Polsce

Spis treści Wstęp 3 1. Pojęcie oraz teoretyczne aspekty marketingu politycznego 4 1.1. Marketing gospodarczy 4 1.1.1. Definicje 4 1.1.2. Teoria marketing mix-u 6 1.1.2.1. Koncepcja 4P 6 1.1.2.2. Koncepcja 4C 7 1.2. Marketing polityczny 8 1.2.1. Historia i przyczyny powstania marketingu politycznego 8 1.2.2. Definiowanie marketingu politycznego 10 1.2.3. Marketing komercyjny a marketing polityczny … Czytaj dalej

Dokumentacja w systemie zapewnienia jakości w zakresie marketingu w Instytucie Obróbki Plastycznej

Spis Treści Strona Streszczenie / Summary str. 3 1. Wprowadzenie str. 4 1.1 Geneza i znaczenie problemu przepływu informacji str. 4 1.1.1. Geneza przepływu informacji w przedsiębiorstwach str. 4 1.1.2. System informacji marketingowej przedsiębiorstwa i zarządzanie informacją str. 6 1.2. Cel i zakres pracy str. 8 1.3. Terminologia str. 9 1.4. Wybrane, stosowane skróty i … Czytaj dalej

Wykorzystanie internetu w promocji usług agroturystycznych

SPIS TREŚCI WSTĘP 2 I. INTERNET JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI 4 1.1. Historia i rozwój internetu 4 1.2. Charakterystyka użytkowników internetu w Polsce 9 II. OPIS NARZĘDZI MARKETINGU MIX 17 III. PROMOCJA W INTERNECIE 23 IV. NARZĘDZIA INTERNETOWEGO PROMOTION – MIX 29 4.1. Reklama internetowa 29 4.2. Marketing wyszukiwarkowy 39 4.3. Marketing bezpośredni 42 4.4. Internetowe … Czytaj dalej

Zarządzanie marketingowe jako narzędzie w pozyskiwaniu klienta na przykładzie przedsiębiorstwa XXX

Wstęp Rozdział I Zarządzanie marketingowe jako narzędzie przedsiębiorstwa w pozyskaniu klienta 1.1. Idea przedsiębiorstwa oraz jego organizacyjno prawne formy 1.2. Istota i składniki marketingu w przedsiębiorstwie 1.3. Cele, funkcje i instrumenty zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie 1.4. Filozofia zarządzania marketingowego jako punkt wyjścia w ocenia potrzeb klienta Rozdział II Pojęcie i znaczenie obsługi klienta we współczesnym … Czytaj dalej

System organizacji marketingu na podstawie przedsiębiorstwa Huta Mikołaj Sp. z o.o.

Spis Treści WSTĘP 3 ROZDZIAŁ I. ZNACZENIE MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 5 1.Pojęcie i geneza marketingu 5 2.Marketing jako czynnik sukcesu w procesie zarządzania 10 3.Zasady marketingu 16 4.Czynniki determinujące strukturę działu marketingu 19 ROZDZIAŁ II. STRATEGIE MARKETINGU PRZEDSIĘBIORSTWA 25 1.Istota i cel strategii marketingu 25 2.Informacja jako narzędzie zarządzania marketingowego 32 3.Rodzaje strategii marketingu … Czytaj dalej

Strategia promocji telefonów komórkowych na przykładzie wybranego salonu firmowego

SPIS TREŚCI WSTĘP 3. ROZDZIAŁ I Promocja jako element strategii marketingowej firmy 6. 1. Promocja a pozostałe elementy systemu marketingowego 6. 2. Istota i rola promocji w komunikowaniu się firmy z otoczeniem 14. 3. Psychologiczne znaczenie promocji 22. ROZDZIAŁ II Charakterystyka wybranych form promocji 32. 1. Reklama  33. 2. Sprzedaż osobista 36. 3. Aktywizacja sprzedaży … Czytaj dalej

Strategia marketingowa przedsiębiorstwa przemysłowego na przykładzie Centra S.A.

Spis Treści WSTĘP 3 1. ISTOTA I ZNACZENIE STRATEGII MARKETINGOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM 5 1.1. Pojęcie strategii marketingowej 5 1.2. Rodzaje strategii marketingowych 7 1.3. Cechy marketingu dóbr przemysłowych 10 1.4. Procedura tworzenia strategii marketingowych w przedsiębiorstwach przemysłowych 18 2. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA CENTRA S.A. I ANALIZA JEGO OTOCZENIA 28 2.1. Geneza i etapy rozwoju … Czytaj dalej

Internet jako nowa forma przekazu reklamowego

Spis treści Wstęp I. Ogólne wiadomości na temat reklamy 1. Historia i ewolucja reklamy 2. Definicja reklamy 3.Cechy szczególne reklamy 4.Różne formy reklamy 4.1. Charakterystyka najważniejszych środków przekazu reklamowego 4.1.1.Reklama prasowa. 4.1.2.Reklama zewnętrzna 4.1.3. Reklama radiowa 4.1.4. Reklama telewizyjna 4.1.5. Reklama internetowa 5.Miejsce reklamy w strategii marketingowej firmy 6. Reklama jako element promotion-mix II. Internet … Czytaj dalej