Działania marketingowe małych przedsiębiorstw

DZIAŁANIA MARKETINGOWE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE …

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI 2

WSTĘP 4

I. MARKETING MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. 7
1.1. Istota działań marketingowych firmy. 7
1.2. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania strategii marketingowej małych przedsiębiorstw. 29
1.3. Informacja jako przesłanka decyzji rynkowych małych przedsiębiorstw 34
1.4. Instrumenty marketingu mix 38
1.5. Kontrola działań marketingowych małych firm 45

II. KLIENCI I KONKURENCI WYBRANEJ … 49
2.1. Polski sektor paliwowy i jego rozwój. 49
2.2. Struktura konkurencyjna sektora paliwowego w Polsce 51
2.2.1. Konsolidacjowanie działalności podstawowej. 53
2.3. Miejsce stacji paliw … 54
2.3.1. Pozostałe produkty naftowe. 56
2.3.2. Programy lojalnościowe. 58
2.4. Odbiorcy produktów stacji 59
2.5. Główni konkurenci i potencjalne zagrożenia 60

III. OCENA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH … 69
3.1. Strategia marketingowa koncernu Orlen S.A. a swoboda decyzji marketingowych stacji paliw. 69
3.1.1. Działalność rafineryjna i petrochemiczna. 70
3.1.2. Nowoczesna technologia. 75
3.2. Główne narzędzia marketingowe stosowane na stacji paliw 80
3.3. Standaryzacja czy unifikacja stacji paliw. 85
3.4. Możliwości usprawnienia działań marketingowych na stacji paliw. 87
3.4.1. Reklama w sieci Internet – modele cenowe. 90
3.5. Strategia rozwoju Stacji paliw. 92
3.6. Zarządzanie strategiczne potencjałem społecznym. 93

ZAKOŃCZENIE 99
BIBLIOGRAFIA 102
SPIS RYSUNKÓW 104

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print