Samobójstwa wśród młodzieży w opinii uczniów liceum

ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA SAMOBÓJSTW WŚRÓD MŁODZIEŻY W LITERATURZE PRZEDMIOTU 3 1. Społeczne i psychologiczne uwarunkowania samobójców 3 2. Wybrane typologie samobójstw 11 3. Mity i fakty na temat samobójstw i samobójców 14 4. Badania dotyczące zjawiska samobójstw 17 ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 22 1. Cel, przedmiot i podmiot badań 22 2. Dobór badanej populacji … Czytaj dalej

Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego

Wstęp 1. Charakterystyka ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych 1.1. Pojęcie i przyczyny występowania ryzyka bankowego 1.2. Rodzaje ryzyka bankowego 1.3. Zarządzanie ryzykiem bankowym 1.4. Następstwa występowania ryzyka kredytowego 1.5. Działalność banków komercyjnych w Polsce 2. Ograniczanie ryzyka i zarządzanie ryzykiem kredytowym banku 2.1. Pojęcie, funkcje i elementy zarządzania ryzykiem kredytowym 2.2. Działania i mechanizmy służące … Czytaj dalej

Rozwój turystyki przyjazdowej w Unii Europejskiej – stan i perspektywy

Wstęp Rozdział 1.Charakterystyka podstawowych pojęć w turystyce 1.1. Pojęcie i definiowanie turystyki 1.2. Podział i rodzaje turystyki 1.3. Walory turystyczne 1.4. Gospodarka turystyczna i baza turystyczna 1.5. Popyt i podaż turystyczna Rozdział 2. Turystyka przyjazdowa – istota  i znaczenie 2.1. Charakterystyka turystyki przyjazdowej 2.2.. Czynniki określające turystykę przyjazdową 2.3. Wpływ turystyki przyjazdowej na rozwój gospodarczy … Czytaj dalej

Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych w gminie

Wstęp Rozdział I. Organizacje pozarządowe 1. Definicje: organizacje pozarządowe, opieka społeczna, pomoc społeczna, problemy społeczne, zasada pomocniczości 2. Historia działalności społecznej i charytatywnej: świeckiej i kościelnej 3. Teorie organizacji pozarządowych: ekonomiczne, polityczne, socjologiczne 4. Organizacje pozarządowe a system pomocy społecznej (współpraca z administracją publiczną) Rozdział II. Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej i problemów społecznych w … Czytaj dalej