Rola i znaczenie reklamy politycznej w kształtowaniu wizerunku politycznego

Spis treści Wstęp……………………… 3 Rozdział 1. REKLAMA 1.1. Pojęcie reklamy………………. 6 1.2. Cele i środki reklamy……………… 10 1.3. Droga reklamy do polityki……………… 13 1.4. Reklama polityczna…………….. 16 Rozdział 2. TYPY REKLAMY POLITYCZNEJ 2.1. Reklama audiowizualna………………. 20 2.1.1. Reklama telewizyjna……………….. 21 2.1.2. Reklama internetowa………………. 25 2.2. Reklama audytywna……………….. 27 2.2.1. Reklama radiowa………….. ……. … 27 2.3. … Czytaj dalej

Zasady prowadzenia reklamy dla dzieci

Spis treści Wstęp Rozdział 1. Reklama 1.1 Pojęcie reklamy 1.2 Cele i rodzaje reklamy 1.3 Perswazja i manipulacja w reklamie Rozdział 2. Unormowania prawne 2.1 Ustawowa definicja reklamy 2.2 Ustawowe pojęcie reklamy 2.3 Zasady dotyczące działalności reklamowej Rozdział 3. Dzieci odbiorcy reklam 3.1 Upodobania dzieci dotyczące reklam 3.2 Wpływ reklamy na dzieci 3.3 Zasady prowadzenia … Czytaj dalej

Istota przekazu reklamowego na przykładzie telewizji Polsat

wstęp 5 Rozdział I 6 Reklama na tle marketingu a marketing reklamowy 6 1. Reklama jako element marketingu 6 1.1. Definicje reklamy i marketingu 9 1.2. Reklama w ujęciu psychologicznym na przykładzie HEYAH 19 1.3. Zwierzęta i ich rola w reklamach telewizyjnych 22 Rozdział II 24 Zadania reklamy 24 2.1. Działanie reklamy 28 2.2. Charakterystyka … Czytaj dalej