Public relations – gotowe prace z public relations

Public relations to wyrażenie, które stosunkowo niedawno weszło do polskiego języka. Próby jego przetłumaczenia np. na stosunki publiczne jak dotąd są dość nieporadne.

Public relations to jednocześnie nazwa kierunku, którego popularność w naszym kraju stale wzrasta. Można go już studiować m. in. w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Warszawie.

Czym właściwie jest PR? To przede wszystkim budowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku firmy czy instytucji poprzez jej ciągły kontakt z otoczeniem, a więc klientami, mediami itd., a także za pośrednictwem działań promocyjnych. Ze względu na szybko zmieniające się otoczenie taka komunikacja staje się obecnie niezwykle ważna.

Podstawowymi celami public relations są ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a jej otoczeniem, przekonanie otoczenia, że organizacja zasługuje na dobrą opinię, przystosowanie się organizacji do środowiska, polepszenie społecznego stosunku do organizacji, pozyskanie przychylności opinii społecznej, stworzenie atmosfery zaufania do przedsiębiorstwa, ukształtowanie poparcia społecznego dla organizacji. Istnieją jeszcze różne aspekty dotyczące marki (produktu, organizacji), ale to już chyba temat na odrębne opracowanie.

Cały czas w środowisku akademickim toczy się dyskusja dotycząca standardów nauczania w zakresie public relations. Specjalność PR jest bowiem nauczana w tak szerokim wachlarzu kierunków, że trudno ją zaklasyfikować do jakiejkolwiek grupy w naszym systemie oświatowym. Raz jest na ekonomii, innym razem na zarządzaniu, inżynierii, a nawet na wydziałach… rolniczych. Z rozmów z przedstawicielami branży wynika, że cenią oni sobie absolwentów państwowych akademii ekonomicznych (najsilniejszy chyba ośrodek w Poznaniu, potem SGH i Katowice), uniwersytetów (UW) oraz kilku najlepszych uczelni niepaństwowych (przeważnie pokrywa się to z najpopularniejszymi rankingami). Choć warto wspomnieć, że bardzo silnym ośrodkiem jest także Trójmiasto, gdzie prym wiedzie… Politechnika Gdańska! W moim prywatnym i bardzo subiektywnym zestawieniu niepodzielnie na pierwszym miejscu jest jednak AE Poznań.

Studenci public relations, popularnie zwani pijarami bądź pijarowcami, w toku nauczania zdobywają jednocześnie wiedzę ekonomiczną i humanistyczną. Uczęszczają na wykłady z ekonomii, marketingu, ale także z politologii, etyki, czy prawa autorskiego. Dużą część zajęć stanowią ćwiczenia, np. z komunikacji społecznej, technik multimedialnych czy techniki badań społecznych, warsztaty medialne, spotkania z dziennikarzami bądź rzecznikami prasowymi.

Osoby pragnące kształcić się w tym kierunku powinny cechować się dużą otwartością, umiejętnością komunikowania się z ludźmi, wysoką kulturą osobistą oraz kreatywnym podejściem do rozwiązywania problemów.

Na absolwentów public relations czekają posady rzeczników prasowych lub specjalistów ds. PR w prywatnych przedsiębiorstwach, a także organizacjach politycznych i społecznych.

Nie mamy osobnego działu, w którym by można znaleźć same gotowe prace z public relations, ale być może przyda się Państwu jakaś gotowa praca z działu reklama: