Rola majątku trwałego w funkcjonowaniu podmiotu gospodarczego

Majątek trwały spełnia ważną rolę w funkcjonowaniu każdego podmiotu gospodarczego. Bez niego nie jest możliwe prowadzenie działalności w konkurencyjnej gospodarce rynkowej. Majątek trwały jest zaangażowany w przedsiębiorstwie na okres dłuższy niż jeden rok. Podstawowe znaczenie w strukturze majątku trwałego ma majątek rzeczowy, a w nim środki trwałe, albowiem one obok ludzi są podstawowym czynnikiem wytwórczym … Czytaj dalej

Zarządzanie jakością w środowisku międzykulturowym

Liczba stron: 59 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: Wstęp Rozdział 1: Środowisko międzykulturowe w perspektywie nauk humanistycznych 1.1. Definicja międzykulturowości 1.2. Typy środowisk międzykulturowch 1.3. Międzykulturowość a wielokulturowość 1.4. Od granic terytorialnych do granic osobowościowych 1.5. Zagadnienia tolerancji związane z międzykulturowością 1.6. Międzykulturowość a rasizm i inne „fobie” Rozdział 2: Elementarne pojęcia … Czytaj dalej

Wykorzystanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w integrowaniu społeczeństwa lokalnego

Pełny tytuł pracy dyplomowej: Wykorzystanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w integrowaniu społeczeństwa lokalnego. Studium przypadku na przykładzie działalności Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Liczba stron: 76 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Śląski w Katowicach Rodzaj pracy: dyplomowa Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp ……….. 6 Rozdział I. Niektóre aspekty związane z dziedzictwem kulturowym, … Czytaj dalej

Film kinowy i jego wpływ na rozwój człowieka

Liczba stron: 65 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Wstęp Rozdział 1: Rozwój psychofizyczny człowieka 1.1. Definicje rozwoju 1.2. Teorie rozwoju człowieka 1.3. Etapy rozwojowe w życiu ludzkim 1.4. Charakterystyka podstawowych etapów rozwojowych człowieka 1.4.1. Okres późnego dzieciństwa 1.4.2. Okres adolescencji 1.4.3. Okres dorosłości 1.4.4. Okres postprodukcyjny Rozdział 2: Film kinowy – podstawowe … Czytaj dalej