Rola majątku trwałego w funkcjonowaniu podmiotu gospodarczego

Wstęp Rozdział I. Ogólna charakterystyka i zarządzanie majątkiem trwałym w podmiocie gospodarczym 1.1. Definicja i znaczenie majątku trwałego w działalności gospodarczej 1.2. Znaczenie majątku rzeczowego i środków trwałych 1.3. Zarządzanie majątkiem trwałym: wyzwania i trudności 1.4. Wpływ przepisów podatkowych i rachunkowości na zarządzanie majątkiem trwałym Rozdział II. Rzeczowe aktywa trwałe i ich wycena 2.1. Charakterystyka … Czytaj dalej

Zarządzanie jakością w środowisku międzykulturowym

Liczba stron: 59 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: Wstęp Rozdział 1: Środowisko międzykulturowe w perspektywie nauk humanistycznych 1.1. Definicja międzykulturowości 1.2. Typy środowisk międzykulturowch 1.3. Międzykulturowość a wielokulturowość 1.4. Od granic terytorialnych do granic osobowościowych 1.5. Zagadnienia tolerancji związane z międzykulturowością 1.6. Międzykulturowość a rasizm i inne „fobie” Rozdział 2: Elementarne pojęcia … Czytaj dalej

Wykorzystanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w integrowaniu społeczeństwa lokalnego

Spis treści pracy magisterskiej 1. Wprowadzenie 1.1. Tło badawcze 1.2. Cel pracy 1.3. Hipotezy badawcze 1.4. Metodologia badań 2. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe w świetle literatury 2.1. Definicja dziedzictwa kulturowego 2.2. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe 2.3. Rola dziedzictwa kulturowego w integrowaniu społeczności lokalnych 2.4. Przykłady skutecznego wykorzystania dziedzictwa kulturowego w integrowaniu społeczeństwa 3. … Czytaj dalej

Film kinowy i jego wpływ na rozwój człowieka

Liczba stron: 65 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Wstęp Rozdział 1: Rozwój psychofizyczny człowieka 1.1. Definicje rozwoju 1.2. Teorie rozwoju człowieka 1.3. Etapy rozwojowe w życiu ludzkim 1.4. Charakterystyka podstawowych etapów rozwojowych człowieka 1.4.1. Okres późnego dzieciństwa 1.4.2. Okres adolescencji 1.4.3. Okres dorosłości 1.4.4. Okres postprodukcyjny Rozdział 2: Film kinowy – podstawowe … Czytaj dalej