Świat bez barier – sytuacja dzieci z zespołem Downa. Integracja ze społeczeństwem

Liczba stron: 36

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp

Rozdział I
Rodzina jako środowisko wychowawcze
1.1. Kryzys psychiczny rodziców w związku z pojawieniem się dziecka niepełnosprawnego w rodzinie
1.2. Udział rodziny w procesie wychowania i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Rozdział II
Ogólne zagadnienia dotyczące niepełnosprawności
2.1. Pojęcie niepełnosprawności i inwalidztwa
2.2. Kategorie i klasyfikacja niepełnosprawności
2.3. Charakterystyka dzieci z zespołem Downa

Rozdział III
Idea integracji w polskiej oświacie
3.1. Pojęcie integracji
3.2. Rys historyczny kształcenia integracyjnego
3.3. Modele kształcenia integracyjnego

Zakończenie
Bibliografia

Wstęp

Wiadomość o urodzeniu niepełnosprawnego dziecka jest dla rodziców ogromnym szokiem. W szczególnie trudnej sytuacji jest matka dziecka przebywająca na oddziale położniczym. Brak dostatecznej informacji oraz poczucie osamotnienia potęgują ogromny ból i lęk przed niewiadomym, utrudniając zaakceptowanie nowonarodzonego dziecka i odnalezienie się w nowej sytuacji.
Rodzice najczęściej są zdezorientowani, nie wiedzą, czym tak naprawdę jest zespół Downa, jakie są możliwości rehabilitacji, co ich czeka w przyszłości i do jakich specjalistów powinni się udać. Pomoc personelu medycznego w oddziałach położniczych jest w tym względzie obecnie dalece niewystarczająca.

Czasem stres związany z perspektywą wychowywania dziecka upośledzonego jest tak duży, że rodzice zrzekają się praw rodzicielskich i pozostawiają dziecko w szpitalu. Sytuacje takie są źródłem dramatu tak dla nich jak i dla dziecka, gdyż jak wiadomo, szanse na jego adopcję są bardzo małe. Dlatego też udzielenie rodzinie wszechstronnego wsparcia w tym pierwszym, najtrudniejszym okresie jest niezmiernie ważne, zarówno z indywidualnego jak i społecznego punktu widzenia. Bardzo ważna jest więc pomoc rodzicom aby jak najszybciej mogli zaakceptować swoje dziecko i zaadaptować się do nowej sytuacji. Należy również zadbać o to, żeby jak najwcześniej podjęto odpowiednią rehabilitację, gdyż czas jej rozpoczęcia jest niezmiernie ważny dla dalszego rozwoju psychofizycznego dziecka.

Integracja dzieci z zespołem Downa do społeczeństwa zdrowego jest uzależniona miedzy innymi od prawidłowej rehabilitacji. W tym wypadku słowo rehabilitacja musi być rozumiane w sposób holistyczny. Usprawnianie fizyczne, psychiczne i społeczne będzie odgrywało kluczową rolę w życiu tych dzieci.

Rehabilitacja społeczna dzieci niepełnosprawnych jest ściśle związana z postawami ludzi zdrowych wobec nich. Postawy te są szczególnie ważne w okresie dzieciństwa, kiedy to właśnie zachodzą bardzo dynamicznie zmiany w psychice dziecka. Już samo inwalidztwo powoduje cierpienie i poczucie bezradności, jednak życzliwe postawy otoczenia mogą pozytywnie wpłynąć na proces samoakceptacji. Różne formy spotkań, prowokujące wspólne zajęcia dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi (na przykład zajęcia muzyczno- ruchowe) będą wpływały pozytywnie na procesy uspołecznienia niepełnosprawnych a zarazem, będą pozytywnie kształtowały postawy dzieci zdrowych wobec niepełnosprawności. Jest to szczególnie ważne ponieważ dzieci są podatne na modelowanie ich postaw, a zajęcia integracyjne mogą być drogą do odnalezienia swojego miejsca w społeczeństwie.

Z uwagi na powyższe tematyka integracja ze społeczeństwem dzieci z zespołem Downa jest nader aktualna. Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano rodzinę jako środowisko wychowawcze. Omówiono kryzys psychiczny rodziców w związku z pojawieniem się dziecka niepełnosprawnego w rodzinie oraz udział rodziny w procesie wychowania i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

W rozdziale drugim omówiono ogólne zagadnienia dotyczące niepełnosprawności: pojęcie niepełnosprawności i inwalidztwa, kategorie i klasyfikację niepełnosprawności oraz scharakteryzowano dzieci z zespołem Downa.

W rozdziale trzecim przedstawiono idee integracji w polskiej oświacie. Omówiono pojęcie integracji, rys historyczny kształcenia integracyjnego oraz modele kształcenia integracyjnego.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print