Świadomość dorastającej młodzieży w zakresie antykoncepcji

Liczba stron: 63

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..3

Rozdział I
Antykoncepcja i jej postrzeganie w kontekście historycznym oraz współczesnym
1.1. Istota i moralna ocena antykoncepcji…..5
1.2. Poglądy na temat antykoncepcji…..6
1.3. Metody i środki zapobiegania niechcianej ciąży…..10
1.4. Antykoncepcja a życie seksualne współczesnego społeczeństwa…..14

Rozdział II
Metodologia badań własnych
2.1. Cel i przedmiot badań…..22
2.2. Problemy i hipotezy badawcze…..23
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze…..26
2.4. Przebieg i organizacja badań…..29

Rozdział III
Problem antykoncepcji wśród dziewcząt w świetle badań własnych
3.1. Charakterystyka badanej populacji…..30
3.2. Źródła i stopień wiedzy dziewcząt na temat antykoncepcji…..32
3.3. Stosowanie i wybór środków antykoncepcyjnych przez badanych…..42
3.4. Edukacja seksualna w szkole w zakresie zapobiegania niechcianej ciąży…..46

Zakończenie. Wnioski…..51
Bibliografia…..54
Spis wykresów…..56
Załączniki…..58

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print