Świat wartości a zachowania patologiczne młodzieży

Liczba stron: 99

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….4

Rozdział I
Charakterystyka współczesnej młodzieży
1.1. Młodzież jako kategoria społeczno-demograficzna ….6
1.2. Cechy, postawy wobec życia i wartości współczesnej młodzieży….12

Rozdział II
Zachowania patologiczne wśród młodzieży w świetle literatury przedmiotu
2.1 Patologia społeczna – analiza definicyjna….19
2.2 Przyczyny zachowań patologicznych młodzieży….23
2.2.1 Wpływ uwarunkowań biologicznych, czynniki genetyczne….24
2.2.2 Wpływ środowiska rodzinnego….25
2.2.3 Wpływ środowiska szkolnego….27
2.2.4 Wpływ rówieśników….28
2.3 Wybrane zjawiska patologiczne występujące wśród młodzieży….30

Rozdział III
Założenia metodologiczne badań własnych
3.1 Przedmiot i cel badań….38
3.2 Problemy i hipotezy badawcze….40
3.3.Zmienne i wskaźniki zmiennych….44
3.4 Metody, techniki oraz narzędzia badawcze….47
3.5 Organizacja i przebieg badań

Rozdział IV
Świat wartości młodzieży gimnazjalnej w świetle wyników badań własnych
4.1 Charakterystyka terenu badań i badanej populacji….56
4.2 Analiza i interpretacja wyników badań….56
4.3. Wnioski z badań….83

Zakończenie….85
Bibliografia….88
Spis tabel i wykresów….91
Aneksy….94

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print