Rola terapii logopedycznej

Liczba stron: 29 Rodzaj pracy: inna Rok oddania: 2001 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I Zadania i przedmiot logopedii. ROZDZIAŁ II Rodzaje wad wymowy i ich analiza. ROZDZIAŁ III Trudności w czytaniu dzieci w wieku wczesnoszkolnym. ROZDZIAŁ IV Dzieci z zaburzeniami mowy i z trudnością w czytaniu oraz opieka nad nimi. ROZDZIAŁ V Metody … Czytaj dalej

Rola i zadania logopedy w klasach I -III we współczesnej szkole podstawowej

Liczba stron: 83 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2012 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp .. 4 Rozdział 1 Język ucznia klas I – III i jego rozwój. 1.1. Zasób słownikowy dziecka .. 6 1.2. Nauczyciel i jego wiedza o wadach wymowy ..14 1.3. Miejsce i rola logopedy w szkole ..21 Rozdział 2 Wady wymowy w … Czytaj dalej

Rola i zadania logopedy oraz ich kształcenie w opinii studentów pedagogiki

Liczba stron: 126 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2013 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp 4 Rozdział I Problemy logopedyczne małych dzieci oraz sposoby i kierunki ich rozwiązywania. 1.1. Rozwój mowy dziecka i jego zasób słownikowy 7 1.2. Nauczyciel i jego wiedza o wadach wymowy 16 1.3. Miejsce oraz rola logopedy w szkole 23 1.4. Problem … Czytaj dalej

Problem identyfikacji zewnętrznej ucznia jąkającego się

Liczba stron: 27 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Śląski w Katowicach Rodzaj pracy: dyplomowa Rok oddania: 2001 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I – Jąkanie na tle zaburzeń mowy. 1.1. TYPOLOGIA ZABURZEŃ 1.2. DEFINICJE JĄKANIA 1.3. TYPOLOGIA JĄKANIA 1.4. ETIOLOGIA JĄKANIA ROZDZIAŁ II – Badania. 2.1. STUDIUM PRZYPADKU- HISTORIA MARCINA 2.2 KWESTIONARIUSZ COOPERÓW DO OCENY … Czytaj dalej

Kompetencja komunikacyjna ucznia jąkającego się studium przypadku

Liczba stron: 71 Rodzaj pracy: dyplomowa Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP 5 ROZDZIAŁ I. JĄKANIE JAKO JEDNO Z ZABURZEŃ MOWY 7 1. Wyjaśnienie terminologiczne 8 2. Rodzaje oraz rozwój jąkania 12 3. Objawy jąkania 14 4. Zagadnienia etiologiczne dotyczące jąkania 15 5. Terapia jąkania 18 6. Metody i programy terapeutyczne 20 7. … Czytaj dalej