Problem identyfikacji zewnętrznej ucznia jąkającego się

Liczba stron: 27

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rodzaj pracy: dyplomowa

Rok oddania: 2001

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP
ROZDZIAŁ I – Jąkanie na tle zaburzeń mowy.
1.1. TYPOLOGIA ZABURZEŃ
1.2. DEFINICJE JĄKANIA
1.3. TYPOLOGIA JĄKANIA
1.4. ETIOLOGIA JĄKANIA
ROZDZIAŁ II – Badania.
2.1. STUDIUM PRZYPADKU- HISTORIA MARCINA
2.2 KWESTIONARIUSZ COOPERÓW DO OCENY JĄKANIA – PROTOKÓŁ BADAŃ
2.3. WYWIAD Z MATKĄ MARCINA
2.4. OPINIA PEDAGOGA SZKOLNEGO
2.5. OCENA NAUCZYCIELI – (jęz. ang., muzyki, wych. fiz.) DOTYCZĄCA UCZNIA
2.6 ZEWNĘTRZNA IDENTYFIKACJA CHŁOPCA spojrzenie kolegów i koleżanek z klasy
2.7. STEREOTYPY MYŚLENIA O OSOBACH JĄKAJĄCYCH SIĘ – wnioski z ankiet i wywiadów
BIBLIOGRAFIA
KARTA SZPITALNA MARCINA

WSTĘP

Zagadnienie to zastanawiało mnie od lat. Niepłynność mówienia, problem identyfikacji społecznej osoby jąkającej się oraz poczucie lęku i niższości związane z tym specyficznym zaburzeniem mowy- to tematy, z którymi osobiście zetknęłam się już kilkanaście lat temu, a dotyczyły one mojej młodszej siostry. W jej przypadku było to jąkanie rozwojowe – wczesnodziecięce, które około 7 roku życia minęło, ale wspomnienie tamtych trudnych chwil, zapamiętany lęk, ludzkie zniecierpliwienie i świadomość problemu – zostały na zawsze w niej i we mnie – choć tylko obserwatorce, ale bardzo z nią związanej i współodczuwającej.

Wiem, co ona przeżywała, pamiętam starania mamy i logopedyczne konsultacje, a także brak pełnej akceptacji ze strony otoczenia. Dzisiaj, po kilkunastu latach, problem ten jakby się pogłębił, rozrósł – a jak postrzegane są osoby jąkające się? Czy świat dojrzał do takiej tolerancji wobec nich, jaką głosi? Jak zachowują się koleżanki i koledzy z klasy, nauczyciele, rodzice – wobec jąkającego się dziecka ? Czy nadal funkcjonuje stereotyp 'jąkały’ – zamkniętego w sobie, cichego, pozostającego na uboczu i wystraszonego chłopca?

Niniejsza praca stanowi studium przypadku – Marcina z klasy V, a głównie analizę zachowań, spostrzeżeń i myśli otoczenia na jego temat

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print