Problem spożywania alkoholu przez młodzież licealną

Liczba stron: 106

Nazwa Szkoły Wyższej: Krakowska Akademia im. Andrzeja F. Modrzewskiego

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Wstęp

I.Podstawowe zagadnienia w świetle literatury przedmiotu

1.Alkoholizm, jako problem społeczny
1.1Krótka historia rozwoju alkoholizmu
1.2Alkoholizm oraz związane z nim pojęcia
1.3Przyczyny problemów alkoholowych
1.4 Skutki nadużywania alkoholu

II. Młodzież, jako grupa szczególnie zagrożona problemem alkoholowym

2.1 Dojrzewanie drogą do dorosłości – cechy charakterystyczne okresu dojrzewania
2.2 Źródła zagrożeń i przyczyny problemów alkoholowych młodzieży szkolnej
2.3 Szkody i zagrożenia spowodowane nadużywaniem alkoholu przez młodych ludzi
2.4 Rozmiary zjawiska alkoholizowania się młodzieży polskiej

III. Programy profilaktyczne

3.1 Definicje i cele profilaktyki42
3.2 Rodzaje działań i programów profilaktycznych
3.2.1 Programy ogólno profilaktyczne
3.2.2 Programy profilaktyczne dla małych dzieci48
3.2.3 Programy profilaktyczne dla młodzieży
3.3 Cechy skutecznego programu profilaktycznego
3.4 Przegląd programów profilaktycznych realizowanych w polskich szkołach

IV. Metodologia badań własnych

4.1Cel i przedmiot badań
4.2Problematyka badań
4.3.Zmienne i wskaźniki
4.4.Metody techniki i narzędzia badawcze
4.5.Miejsce i czas badań
4.6.Charakterystyka badanej grupy

V.Analiza i interpretacja wyników badań własnych

5.1.Skala problemu spożywania alkoholu przez młodzież
5.2.Motywy sięganie po alkohol uczniów
5.3.Świadomość negatywnych skutków spożywania alkoholu przez młodzież
5.4. Jak wygląda program profilaktyczny realizowany w szkołach
5.5. Propozycje zmiany programów profilaktycznych według ankietowanych
5.6 Opinia uczniów na temat mitów związanych z spożywaniem alkoholu

Wnioski z badań
Zakończenie
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
ANEKS

Podczas jednej z wizyt rodzinnych zacząłem rozmawiać z swoim młodszym kuzynem na temat, jak wygląda dzisiejsza szkoła „od środka” i jak zachowuje się młodzież. Z rozmowy wynikło, że współczesna młodzież wcześniej sięga po alkohol niż za czasów, kiedy sama uczęszczałem do liceum. Również liczba osób sięgających po alkohol, które opisywał wydała mi się większa niż kiedyś.

Na studiach zdobyłem duża wiedzę na temat uzależnień społecznych oraz profilaktyki, dlatego tym bardziej chciałem sama sprawdzić jak teoria wygląda w praktyce. Interesowało mnie jak oddolnie wygląda wprowadzanie programów profilaktycznych w szkołach oraz jaki jest zakres problemu. Podczas zajęć na uczelni sama musiałem budować swój autorski program profilaktyczny, więc moja ciekawość była tym większa, jak profesjonalne programy wyglądają w polskim liceum.

W celu przebadania jak największej grupy uczniów wykorzystałem metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety. W badaniach wzięło udział 150 uczniów z IX Liceum Ogólnokształcącego imienia Zygmunta Wróblewskiego. Do omówienia interesującego mnie zagadnienia posłużyła mi literatura w języku polskim. Najbardziej pomocne okazały się książki: Czym jest uzależnienie od alkoholu? A. Gałązka-Sztajer i E. Głowacz, Zrozumieć alkohol J. Kinney, G. Leaton oraz Dramaty ludzkiego życia J.L Paner.

Temat pracy przedstawię w pięciu częściach. Część pierwsza będzie poświęcona podstawowym zagadnieniom w świetle literatury przedmiotu: alkoholizm, jako problem społeczny, alkoholizm oraz związane z nim pojęcia, przyczyny problemów alkoholowych, skutki nadużywania alkoholu.

Część drugą poświecę na omówienie młodzieży, jako grupy szczególnie zagrożonej problemem alkoholowym: dojrzewanie drogą do dorosłości – cechy charakterystyczne okresu dojrzewania, źródła zagrożeń i przyczyny problemów alkoholowych młodzieży szkolnej, szkody i zagrożenia spowodowane nadużywaniem alkoholu przez młodych ludzi, rozmiary zjawiska alkoholizowania się młodzieży polskiej.

W części trzeciej zaprezentuje programy profilaktyczne, omówię definicje i cele profilaktyki, rodzaje działań i programów profilaktycznych, programy ogólno profilaktyczne, programy profilaktyczne dla małych dzieci, programy profilaktyczne dla młodzieży, cechy skutecznego programu profilaktycznego, przegląd programów profilaktycznych realizowanych w Polskich szkołach.

Rozdział czwarty poświecę prezencji metodologii, przedstawię ich cel, przedmiot, wyszczególnię problemy badawcze oraz scharakteryzuję wykorzystane przeze mnie metody i techniki badawcze.

Rozdział piąty poświęcę przeanalizowaniu skali problemu spożywania alkoholu przez młodzież, motywów sięgania po alkohol uczniów, świadomości negatywnych skutków spożywania alkoholu przez młodzież, przedstawię jak wygląda program profilaktyczny realizowany w szkole, przedstawię propozycje zmian programów profilaktycznych według ankietowanych, na końcu zaprezentuje opinię uczniów na temat mitów związanych z spożywaniem alkoholu.

W ostatniej części dokonam uogólnienia przeprowadzonych badań i przedstawię swoje wnioski.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print