Problem spożywania narkotyków wśród młodzieży według badań własnych

Liczba stron: 55

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Wstęp..4

Rozdział I
Podstawowe informacje dotyczące narkotyków i narkomanii w literaturze
1.1. Pojęcie narkotyków, narkomani i uzależnienia..5
1.2. Szczegółowa charakterystyka i podział narkotyków..8
1.3. Przestępczość narkotykowa w Polsce..16
1.4. Przyczyny narkomanii..21
1.5. Skutki zażywania narkotyków..23

Rozdział II
Metodyka badawcza
2.1 Cel i przedmiot przeprowadzonych badań..25
2.2 Problemy i hipotezy badawcze..26
2.3 Zmienne i wskaźniki..27
2.4 Metody, techniki i narzędzia badawcze..29
2.5 Charakterystyka, przebieg i organizacja badań..31

Rozdział III
Narkomania, jako problem społeczny wśród młodzieży gimnazjalnej. rozmiar zjawiska. Analiza wyników i badań własnych
3.1 Skala rozpowszechnienia narkotyków wśród uczniów w roku szkolnym 20010/2011 w Gimnazjum nr X..32
3.2 Socjodemograficzne aspekty spożywania narkotyków..36
3.3 Wiedza młodzieży na temat narkotyków..40
3.4 Dostępność narkotyków..44
3.5 Przyczyny spożywania narkotyków..42
3.6 Podsumowanie badań. Wnioski..47

Zakończenie..48
Bibliografia..50
Źródła internetowe..51
Ankieta..52

Wstęp

Żyjemy w społeczeństwie, w którym nie ma najmniejszego problemu z kupieniem wszelkiego rodzaju używek. Papierosy, alkohol czy narkotyki stają się coraz bardziej powszechne. Jeżeli nie podejmie się pewnych kroków w celu zminimalizowania tego zjawiska, z czasem kupienie narkotyków będzie jak wyprawa do sklepu po zakupy. O skali problemu, jakim są narkotyki nikogo nie trzeba przekonywać. Jest to jeden z najpoważniejszych problemów społecznych w Polsce.

W czasach, kiedy wielu rodziców dorastało problem narkotyków nie istniał, dlatego nie mają pojęcia o tym jak wyglądają lub jakie efekty wywołują. W Polskich szkołach prowadzi się bardzo mało zajęć profilaktycznych na ten temat. Żadna szkoła nie przyzna się, że w ich szkole istnieje problem narkotyków i jeżeli nawet grono nauczycielskie jest świadome problemu to za wszelką cenę chcą przemilczeć ten temat, aby nie psuć renomy szkoły.

Niestety problem narkotyków jest coraz bardziej powszechny wśród młodych ludzi. Wielu gimnazjalistów twierdzi, że „mnie to nie dotyczy”. Nie ważne, co im się powie lub jakich informacji udzieli. Ich zachowanie się niestety nie zmieni i będą brali narkotyki tak długo aż sami nie poczują konsekwencji ich zażywania.

W mojej pracy skupiłem się na bardzo niebezpiecznym wątku związanym z coraz bardziej szerzącym się zjawiskiem narkotyzowania się młodzieży. Nie jest to temat łatwy, ale z miesiąca na miesiąc dotyczy on coraz większej grupy młodych ludzi.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym opisane zostały definicje narkotyku, narkomanii i uzależnienia. Zaprezentowana została charakterystyka najczęściej spożywanych narkotyków, skutki i przyczyny ich zażywania. Przedstawiona została również skala problemu narkotyków w Polsce.

W drugim rozdziale opisana została metodologia badań. Zawiera problemy i hipotezy badawcze, wskaźniki wraz z zmiennymi. Przedstawione zostały również użyte metody, techniki i narzędzia badawcze

W ostatnim trzecim rozdziale opisane zostały wyniki przeprowadzonych badań własnych.

Było bardzo wiele badań przeprowadzonych na temat narkomanii wśród młodzieży. Zajmuje się tym m.in. Europejskie Centrum Monitorowania Narkomanii i Narkotyków, a w 2009 r. przedstawiony został raport krajowy na temat sytuacji narkotykowej w Polsce.

Moim zdaniem badania te nie przyniosły żadnych rezultatów, a wyniki mijały się z prawdą. Postanowiłem przeprowadzić własne badania wśród gimnazjalistów, i udowodnić, że problem ten dotyczy większej ilości osób niż w badaniach przeprowadzonych kilka lat wcześniej.

4.7/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print