Problem subiektywnego odczucia izolacji społecznej rodzin dzieci z ADHD

Liczba stron: 91

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

Wstęp  3

Rozdział 1. ADHD – istota zagadnienia, wprowadzenie w problematykę zespołu nadpobudliwości psychoruchowej  7
1.1 Wyjaśnienie terminu ADHD, zdefiniowanie problemu i przedstawienie częstotliwości występowania choroby  8
1.2 Etiologia, przyczyny występowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej  11
1.3 Charakterystyka zachowania się dzieci z ADHD, objawy nadpobudliwości psychoruchowej  14
1.3.1 Funkcjonowanie dziecka nadpobudliwego w szkole  18
1.4 Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej  22
1.5 Rodzaje i zadania terapii dzieci z ADHD  25
1.5.1 Grupy wsparcia jako forma terapii dla rodziców i dzieci z ADHD  28

Rozdział 2. Funkcjonowanie rodzin dzieci z ADHD w społeczeństwie  29
2.1 Problem izolacji społecznej  31
2.2 Cykl życia rodziny z dzieckiem z ADHD  36
2.3 Charakterystyka okresu rozwojowego dzieci oraz rodziców 40

Rozdział 3. Hipotezy i pytania badawcze  42
3.1 Problematyka i cel badań  42
3.2 Przedstawienie pytań badawczych i hipotez  43

Rozdział 4. Metodologia badań  45
4.1 Przedstawienie grupy badawczej  45
4.2 Przedstawienie zastosowanych technik i narzędzi badawczych  47
4.3 Procedura badań  48

Rozdział 5. Prezentacja wyników badań rodzin dzieci z ADHD  51
5.1 Opis wyników badań  52
5.1.1 Opis wyników uzyskanych po analizie wywiadów z rodzicami  60
5.2 Interpretacja wyników badań  72
5.3 Weryfikacja hipotez  75
5.4 Wnioski  78

Podsumowanie  80
Bibliografia  81
Spis tabel  84
Aneks  85

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print