Problemy edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

Liczba stron: 113

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…4

Rozdział I
Problem niepełnosprawności w świetle literatury przedmiotu.
1.1. Istota i rodzaje niepełnosprawności…7
1.2. Kryteria niepełnosprawności…11
1.3. Potrzeby edukacyjne dziecka niepełnosprawnego…16
1.4. Kształcenia dzieci niepełnosprawnych w szkole integracyjnej…19

Rozdział II
Niepełnosprawność intelektualna i sposób jej percepcji w społeczeństwie.
2.1. Charakterystyka osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną…25
2.2. Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie…31
2.3. Percepcja osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwie…36
2.4. Problemy i trudności w rozwoju społecznym…40

Rozdział III
Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w szkole.
3.1. Szkoła jako środowisko edukacyjne i wychowawcze…48
3.2. Problemy dziecko niepełnosprawnego w szkole…55
3.3. Założenia pracy edukacyjnej z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie…62
3.4. Formy i sposoby pomocy dziecku…67

Rozdział IV
Metodologia badań własnych.
4.1. Cel i przedmiot badań…72
4.2. Problemy badawcze…75
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze…77
4.4. Organizacja i przebieg badań…84

Rozdział V
Dzieci niepełnosprawne intelektualnie w klasie integracyjnej.
5.1. Charakterystyka terenu badań i badanej grupy…86
5.2. Analiza i interpretacja zgromadzonego materiału empirycznego…87
5.3. Wnioski po badawcze…102

Zakończenie…104
Bibliografia…107
Załączniki…113

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print