Rola i zadania logopedy oraz ich kształcenie w opinii studentów pedagogiki

Liczba stron: 126

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..4

Rozdział I
Problemy logopedyczne małych dzieci oraz sposoby i kierunki ich rozwiązywania.
1.1. Rozwój mowy dziecka i jego zasób słownikowy…..7
1.2. Nauczyciel i jego wiedza o wadach wymowy …..16
1.3. Miejsce oraz rola logopedy w szkole…..23
1.4. Problem kształcenia specjalistów w zakresie logopedii – analiza stanu na przykładzie WSHE we Włocławku…..27

Rozdział II
Problem wad wymowy w literaturze psychologicznej i pedagogicznej
2.1. Najczęstsze wady oraz ich geneza…..29
2.2. Współpraca logopedy z nauczycielami…..39
2.3. Rodzice i szkoła a wady wymowy…..44

Rozdział III
Metody stosowane w terapii mowy.
3.1. Metoda Weroniki Sherborne…..48
3.2. Metoda Dobrego Startu…..52
3.3. Metoda kalifornijska…..55
3.4. Metoda Marii Montessorii…..58
3.5. Metoda kinezjologii edukacyjnej …..61
3.6. Metoda psychostymulacji …..63
3.7. Metoda Knilla…..67

Rozdział IV
Założenia metodologiczne badań.
4.1. Przedmiot i cel badań…..69
4.2. Problemy i hipotezy badawcze…..70
4.3. Zmienne i wskaźniki pomiaru…..74
4.4. Metody, techniki i narzędzia badań…..78
4.5. Teren i zakres badań oraz ich organizacja…..83

Rozdział V
Zawód logopedy w ocenie studentów pedagogiki.
5.1. Charakterystyka badanej populacji…..84
5.2. Motywy wyboru kierunku studiów i stopień zadowolenia z edukacji…..86
5.3. Postrzeganie zawodu nauczyciela przez badanych…..91
5.4. System kształcenia logopedów w WSHE w ocenie studentów…..95
5.5. Poziom wiedzy i umiejętności w zakresie logopedii w samoocenie badanych…..101
5.6. Rola i zadania logopedy w percepcji studentów…..104

Zakończenie…..111
Bibliografia…..115
Spis tabel i wykresów…..118
Załączniki…..120

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print