Rola i zadania logopedy oraz ich kształcenie w opinii studentów pedagogiki

Liczba stron: 126

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 4

Rozdział I
Problemy logopedyczne małych dzieci oraz sposoby i kierunki ich rozwiązywania.
1.1. Rozwój mowy dziecka i jego zasób słownikowy 7
1.2. Nauczyciel i jego wiedza o wadach wymowy 16
1.3. Miejsce oraz rola logopedy w szkole 23
1.4. Problem kształcenia specjalistów w zakresie logopedii – analiza stanu na przykładzie WSHE we Włocławku 27

Rozdział II
Problem wad wymowy w literaturze psychologicznej i pedagogicznej
2.1. Najczęstsze wady oraz ich geneza 29
2.2. Współpraca logopedy z nauczycielami 39
2.3. Rodzice i szkoła a wady wymowy 44

Rozdział III
Metody stosowane w terapii mowy.
3.1. Metoda Weroniki Sherborne 48
3.2. Metoda Dobrego Startu 52
3.3. Metoda kalifornijska 55
3.4. Metoda Marii Montessorii 58
3.5. Metoda kinezjologii edukacyjnej 61
3.6. Metoda psychostymulacji 63
3.7. Metoda Knilla 67

Rozdział IV
Założenia metodologiczne badań.
4.1. Przedmiot i cel badań 69
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 70
4.3. Zmienne i wskaźniki pomiaru 74
4.4. Metody, techniki i narzędzia badań 78
4.5. Teren i zakres badań oraz ich organizacja 83

Rozdział V
Zawód logopedy w ocenie studentów pedagogiki.
5.1. Charakterystyka badanej populacji 84
5.2. Motywy wyboru kierunku studiów i stopień zadowolenia z edukacji 86
5.3. Postrzeganie zawodu nauczyciela przez badanych 91
5.4. System kształcenia logopedów w WSHE w ocenie studentów 95
5.5. Poziom wiedzy i umiejętności w zakresie logopedii w samoocenie badanych 101
5.6. Rola i zadania logopedy w percepcji studentów 104

Zakończenie 111
Bibliografia 115
Spis tabel i wykresów 118
Załączniki 120

Wstęp

Praca magisterska pt. „Rola i zadania logopedy oraz ich kształcenie w opinii studentów pedagogiki” jest kompleksowym badaniem skupiającym się na roli logopedy w edukacji, a także na tym, jak studenci pedagogiki postrzegają zawód logopedy i jego kształcenie. Praca składa się z pięciu rozdziałów.

Pierwszy rozdział, „Problemy logopedyczne małych dzieci oraz sposoby i kierunki ich rozwiązywania”, omawia rozwój mowy dziecka, wiedzę nauczyciela na temat wad wymowy, miejsce i rolę logopedy w szkole oraz kształcenie specjalistów w zakresie logopedii.

Drugi rozdział, „Problem wad wymowy w literaturze psychologicznej i pedagogicznej”, omawia najczęstsze wady wymowy, ich genezę, współpracę logopedy z nauczycielami oraz rolę rodziców i szkoły w kontekście wad wymowy.

Trzeci rozdział, „Metody stosowane w terapii mowy”, prezentuje różne metody stosowane w terapii mowy, takie jak metoda Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, metoda kalifornijska, metoda Montessorii, metoda kinezjologii edukacyjnej, metoda psychostymulacji i metoda Knilla.

Czwarty rozdział, „Założenia metodologiczne badań”, opisuje założenia metodologiczne badań przeprowadzonych przez autora, w tym cel badań, problemy i hipotezy badawcze, zmienne i wskaźniki pomiaru, metody, techniki i narzędzia badań, a także teren i zakres badań.

Ostatni, piąty rozdział, „Zawód logopedy w ocenie studentów pedagogiki”, prezentuje wyniki badań dotyczących postrzegania zawodu logopedy przez studentów pedagogiki. Autor analizuje motywy wyboru kierunku studiów, stopień zadowolenia z edukacji, postrzeganie zawodu nauczyciela, system kształcenia logopedów, poziom wiedzy i umiejętności w zakresie logopedii w samoocenie badanych oraz rolę i zadania logopedy w percepcji studentów.

Praca kończy się podsumowaniem i bibliografią. Praca ta może być cenna dla osób zainteresowanych rolą i zadaniem logopedy w edukacji, a także dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o kształceniu logopedów i o tym, jak jest postrzegane przez studentów pedagogiki.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print