Rodzina a wybór zawodu na przykładzie uczniów szkół średnich

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ WSTĘP INFORMACJA METODOLOGICZNA Rozdział I. Rodzina a wybór zawodu uczniów liceum w ujęciu teoretycznym 1.1. Rodzina a rozwój jednostki w społeczeństwie 1.2. Wieloaspektowość życia rodziny w oparciu o stosowane systemy wychowawcze 1.3. Społeczeństwo – pedagogiczna problematyka startu życiowego młodzieży 1.4. Wpływ rodziny na wybór drogi edukacyjno-zawodowej dzieci Rozdział II. Młodzież w wieku … Czytaj dalej

Kształtowanie postawy chrześcijańskiej w świetle wybranych wypowiedzi Jana Pawła II do młodzieży

Praca z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z roku 2002. Ma 98 stron. Wykaz skrótów Bibliografia Wstęp Rozdział I. Młodość czasem próby § 1. W perspektywie poszukiwań Art.1. Poszukiwanie miłości Art.2. Poszukiwanie sensu życia 1. Aspekty życia zawodowego 2. W ramach życia chrześcijańskiego § 2. W oparciu o spontaniczną otwartość umysłu i serca Art. 1 … Czytaj dalej

Opis transakcji sprzedaży działki budowlanej

Wstęp 1. Opis przejęcia oferty do sprzedaży 2. Promocja oferty. 3. Opis czynności przy okazywaniu nieruchomości i udziale w negocjacjach stron 4. Kompletacja i pozyskiwanie dokumentów niezbędnych do finalizacji transakcji 5. Opis finalizacji transakcji. 6. Rozliczenie z klientem. 7. Archiwizacja dokumentacji w biurze nieruchomości. Zakończenie Bibliografia Załącznik 1. Zlecenie określenia poziomu ceny ofertowej nieruchomości Ustawodawca … Czytaj dalej

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Doświadczenia Sygnity SA

Spis treści Wstęp Rozdział I. Istota zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) 1.1. Pojęcie ZZL 1.2. Najważniejsze zadania ZZL 1.3. Wymagania ZZL 1.4. Cechy skutecznego ZZL Rozdział II. Procesy zarządzania zasobami ludzkimi 2.1. Strategiczne ZZL 2.2. Cele strategicznego ZZL 2.3. Obszary polityki i strategii ZZL 2.4. Zintegrowane strategie ZZL Rozdział III. Strategie i metody zarządzania zasobami ludzkimi: … Czytaj dalej