Kredytowanie budownictwa mieszkaniowego na przykładzie Banku X

Wstęp Rozdział I. Specyfika budownictwa mieszkaniowego 1.1. Mieszkanie jako dobro konsumpcyjne i inwestycyjne 1.2. Wpływ polityki mieszkaniowej państwa na stan mieszkalnictwa w Polsce 1.3. Istota problemu mieszkaniowego 1.4. Popyt mieszkaniowy Rozdział II. System finansowania mieszkalnictwa w Polsce 2.1. Modele finansowania mieszkalnictwa 2.2. Pomoc państwa we wspieraniu budownictwa mieszkaniowego Rozdział III. Kredytowanie budownictwa mieszkaniowego przez Bank … Czytaj dalej

Public relations i reklama jako narzędzia pozyskiwania i utrzymania więzi z klientami na przykładzie firm transportowych

WSTĘP ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE TRANSPORTU 1.1. Zakres pojęciowy transportu 1.2. Transport w procesie gospodarowania 1.3. Transportochłonność gospodarki narodowej 1.4. Rozwój systemu transportowego Polski ROZDZIAŁ II. MARKETING W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM 2.1. Miejsce marketingu działalności transportowej 2.2. Zachowania konsumentów na rynku usług transportowych 2.3. Strategie marketingowe w transporcie 2.4. Usługa transportowa jako element marketingu ROZDZIAŁ … Czytaj dalej

Internet w kulturze współczesnej

WSTĘP 2 ROZDZIAŁ I. INTERNET – ZARYS HISTORYCZNY 4 1.1. POCZĄTKI INTERNETU 4 1.2. ISTOTA INTERNETU 7 1.3. ZASIĘG I ODDZIAŁYWANIE INTERNETU 16 ROZDZIAŁ II. INTERNET WOBEC KULTURY 24 2.1. KOMPUTER I SIEĆ – TECHNIKA PRZYSZŁOŚCI 24 2.2. ŚWIADOMOŚĆ INFORMACYJNA JAKO WYZNACZNIK SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 26 2.3. KULTURA INFORMACYJNA – INTERNET WOBEC KULTURY 36 ROZDZIAŁ III. … Czytaj dalej