Zachowania szkodliwe dla zdrowia wśród młodzieży szkół średnich (alkohol, nikotyna, narkotyki)

Liczba stron: 53

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI 1

WSTĘP 2

Rozdział I. ALKOHOL
1.1. Działanie alkoholu na organizm człowieka 3
1.2. Przyczyny i skutki spożywania alkoholu przez młodzież 5
1.3. Młodzi w rodzinie alkoholowej 9
1.4. Media czynnikiem sięgania po alkohol młodych ludzi 11

Rozdział II. NARKOTYKI
2.1. Wpływ narkotyków na organizm 13
2.2. Przyczyny i skutki zażywania narkotyków przez młodzież 18
2.3. Sposoby przeciwdziałania 21
2.4. Rodzaje środków uzależniających 22

Rozdział III. NIKOTYNA
3.1. Historia nikotyny 28
3.2. Szkodliwe skutki palenia nikotyny 30
3.3. Przyczyny palenia tytoniu wśród młodzieży 33

Rozdział IV. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Problem badawczy 35
4.2. Cel pracy 35
4.3. Metody i techniki badawcze 35
4.4. Charakterystyka badanej grupy 35

Rozdział V. ANALIZA WYNIKÓW WŁASNYCH
5.1. Wnioski do ankiety 36
5.2. Uzyskane wyniki badań ankiety 36

ZAKOŃCZENIE 48
LITERATURA 49
WYKAZ TABEL 50
ANEKS 51

WSTĘP

Przyszłością naszego świata są młodzi ludzie, którzy dają szanse na lepsze jutro oraz lepszą Polskę. Ważne jest to jak wpływamy na ich rozwój, kulturę, ich świadomość. Zdrowy tryb życia jest potrzebny, by osiągnąć to wszystko. Społeczeństwo ma przypisaną świadomość życia jak marionetki pociągane za sznurki, często ta presja wywołana przez otaczający nas świat wyzwala potrzebę buntu. Łudzimy się, że posiadany przez nas obszar wolności jest pokaźny, gdy tymczasem znaczna część naszych wyborów i działań to nie wynik swobodnej decyzji, lecz tego co wymaga od nas społeczeństwo, życie bądź problemy.

W swojej pracy uwzględniłam trzy rozdziały i moim zdaniem najważniejsze problemy, szkodzące zdrowiu młodych ludzi w szkołach średnich. Są nimi alkohol, następnie narkotyki oraz palenie papierosów. Współczesna młodzież to trudni do zrozumienia ludzie. W swoim życiu mają wiele pokus, którym często nie potrafią się oprzeć. Smakują wolności i chcą skorzystać z każdej oferty życia jak najwięcej. Dzisiejsze nastolatki przyjmują świat takim, jakim jest on. Chcą sprostać wyzwaniom oraz dostosować się do otoczenia by być lubianym, akceptowanym, bądź kochanym.

Tymczasem nie widzą, że takie zachowania mają głęboki wpływ na ich zdrowy tryb życia. Sięgają po papierosy i alkohol już od młodych lat, również narkotyki we współczesnym świecie łatwo dostępne nie są im obce. Takiemu zjawisku sprzyja wiele czynników, szkoła, koledzy, starsze rodzeństwo, czasem również nieodpowiedzialni rodzice. Cieszą się chwilą, popularnością jaką im daje takie zachowanie nie zważając na konsekwencje, które pojawiają się po latach. Sięganie po alkohol, narkotyki bądź papierosy może doprowadzić do uzależnienia, a co za tym idzie straty zdrowia oraz lepszego, szczęśliwego życia.

Nastolatkom brakuje wiedzy na temat skutków oddziaływania takich zachowań na organizm i psychikę człowieka. „Owoc zakazany”, a to co zakazane smakuje najlepiej.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print