Zaburzenia w zachowaniu uczniów mających problemy w nauce

Liczba stron: 112

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….4

Rozdział I
Zachowania patologiczne wśród dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu.
1.1.Patologia społeczna – analiza definicyjna…. 6
1.2. Przyczyny zachowań patologicznych dzieci i młodzieży…. 10
1.2.1.Wpływ uwarunkowań biologicznych, czynniki genetyczne…. 11
1.2.2.Wpływ środowiska rodzinnego…. 12
1.2.3.Wpływ środowiska szkolnego…. 14
1.2.4.Wpływ rówieśników…. 15
1.3.Wybrane zjawiska patologiczne występujące wśród młodzieży…. 16

Rozdział II
Niepowodzenia szkolne dziecka.
2.1. Charakterystyka szkolnych niepowodzeń uczniów…. 24
2.2. Przyczyny i przejawy niepowodzeń szkolnych…. 30
2.3. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów…. 44

Rozdział III
Założenia metodologiczne badań własnych.
3.1. Przedmiot i cel badań….54
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ….56
3.3. Zmienne i ich wskaźniki ….60
3.4. Metody, techniki oraz narzędzia badawcze ….64
3.5. Organizacja i przebieg badań ….68

Rozdział IV
Zaburzenia w zachowaniu uczniów osiągających niskie wyniki w nauce w świetle badań własnych.
4.1. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji ….70
4.2. Przejawy i przyczyny zaburzeń w zachowaniu…. 71
4.3. Funkcjonowanie w grupie rówieśniczej…. 75
4.4. Problemy wychowawcze w szkole…. 81
4.5. Niepowodzenia szkolne …. 90
4.6. Stosunek rodziców do niepowodzeń szkolnych dzieci…. 96

Podsumowanie. wnioski z badań….100
Bibliografia…. 103
Aneks (kwestionariusz ankiety)…. 107

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print