Zaangażowanie ojca w wychowanie a rozwój postaw twórczych

Liczba stron: 98

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2004

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP
PROBLEM W UJĘCIU LITERATURY
ROZDZIAŁ I Rodzina, jako środowisko rozwoju jednostki
ROZDZIAŁ II Rola ojca w wychowaniu dziecka
ROZDZIAŁ III Twórczość i postawa twórcza w ujęciu współczesnej psychologii
PROBLEM W BADANIACH WŁASNYCH
ROZDZIAŁ IV Określenie przedmiotu i celu badań, zmienne i hipotezy
ROZDZIAŁ V Opis zastosowanych metod badawczych
ROZDZIAŁ VI Procedura, teren badań i charakterystyka osób badanych
ROZDZIAŁ VII Prezentacja uzyskanych rezultatów badań
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
ANEKS

WSTĘP

Rodzina w społeczeństwie spełnia bardzo ważną funkcję wychowawczą, niezwykle złożoną i uzależnioną od wielu czynników. W jej skład wchodzą: socjalizacja dziecka, zaspokojenie jego potrzeb, przekazanie mu postaw kulturowych oraz norm regulujących ludzkie współżycie, ukształtowanie ludzkich aspiracji i dążeń oraz przygotowanie do pełnienia w przyszłości ról rodzicielskich. W rodzinie dokonuje się ciągła wymiana doświadczeń i przypływ uczuć o różnych rodzajach i stopniach natężenia.

Członkowie rodziny są w różnym stopniu zaangażowani w życie rodzinne. Każdy z nich zdobywa osobiste i indywidualne doświadczenie w zakresie wspólnego życia, wzmocnione własnymi uczuciami i przeżyciami. Każda rodzina ma swoisty układ więzi wewnętrznych, które warunkują kształtowanie się równowagi psychicznej jej członków. Jego najistotniejszą cechą jest bliskość, serdeczność, spójność wewnętrzna, bezpośredniość i intymność.

W części teoretycznej swojej pracy przedstawiłam rodzinę jako środowisko rozwoju jednostki, a w szczególności zwróciłam uwagę na rolę ojca i stopień jego zaangażowania w wychowanie dziecka. Zarówno matka jak i ojciec są znaczącymi osobami i odgrywają dużą rolę w wychowaniu dziecka. Matka nie zastąpi opieki ojcowskiej. Kontakt ojca z dzieckiem ma bardzo duży wpływ na jego rozwój psychiczny i fizyczny. Ojciec jest pierwszym wzorem mężczyzny dla swoich dzieci, jest dla nich autorytetem.

W części literaturowej przedstawiłam także pojęcie twórczości, przez które współcześnie rozumie się każde działanie człowieka wykraczające poza prostą percepcję i postawy twórczej, przez którą rozumiano aktywny stosunek do świata i do samego siebie.

W części empirycznej prezentuje wyniki moich badań, których celem było ustalenie, w jakim stopniu ojciec angażuje się w wychowanie dzieci i w jakim stopniu wpływa to na kształtowanie się postawy twórczej. Badania przeprowadziłam w zespole Szkół Ekonomicznych obejmując grupę 60 osób od 17-18 lat. W badaniach wykorzystałam Test Wytwarzania Dywergencyjnego i ankietę we własnym opracowaniu. Wyniki, jakie uzyskałam z moich badań świadczą o tym, że ojcowie nie w pełni angażują się w wychowanie swoich dzieci, nie posiadają z nimi zbyt dobrych kontaktów i wspólnych zainteresowań

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print