Zachowania szkodliwe wśród młodzieży szkół średnich

Liczba stron: 53

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Rozdział I.
ALKOHOL
1.1. Działanie alkoholu na organizm człowieka
1.2. Przyczyny i skutki spożywania alkoholu przez młodzież
1.3. Młodzi w rodzinie alkoholowej
1.4. Media czynnikiem sięgania po alkohol młodych ludzi

Rozdział II. NARKOTYKI
2.1. Wpływ narkotyków na organizm
2.2. Przyczyny i skutki zażywania narkotyków przez młodzież
2.3. Sposoby przeciwdziałania
2.4. Rodzaje środków uzależniających

Rozdział III.
NIKOTYNA
3.1. Historia nikotyny
3.2. Szkodliwe skutki palenia nikotyny
3.3. Przyczyny palenia tytoniu wśród młodzieży

Rozdział IV.
ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Problem badawczy
4.2. Cel pracy
4.3. Metody i techniki badawcze
4.4. Charakterystyka badanej grupy

Rozdział V.
ANALIZA WYNIKÓW WŁASNYCH
5.1. Wnioski do ankiety
5.2. Uzyskane wyniki badań ankiety

ZAKOŃCZENIE
LITERATURA WYKAZ TABEL
ANEKS

WSTĘP

Przyszłością naszego świata są młodzi ludzie, którzy dają szanse na lepsze jutro oraz lepszą Polskę. Ważne jest to jak wpływamy na ich rozwój, kulturę, ich świadomość. Zdrowy tryb życia jest potrzebny, by osiągnąć to wszystko. Społeczeństwo ma przypisaną świadomość życia jak marionetki pociągane za sznurki, często ta presja wywołana przez otaczający nas świat wyzwala potrzebę buntu.

Łudzimy się, że posiadany przez nas obszar wolności jest pokaźny, gdy tymczasem znaczna część naszych wyborów i działań to nie wynik swobodnej decyzji, lecz tego co wymaga od nas społeczeństwo, życie bądź problemy. W swojej pracy uwzględniłam trzy rozdziały i moim zdaniem najważniejsze problemy, szkodzące zdrowiu młodych ludzi w szkołach średnich. Są nimi alkohol, następnie narkotyki oraz palenie papierosów. Współczesna młodzież to trudni do zrozumienia ludzie. W swoim życiu mają wiele pokus, którym często nie potrafią się oprzeć. Smakują wolności i chcą skorzystać z każdej oferty życia jak najwięcej.

Dzisiejsze nastolatki przyjmują świat takim, jakim jest on. Chcą sprostać wyzwaniom oraz dostosować się do otoczenia by być lubianym, akceptowanym, bądź kochanym. Tymczasem nie widzą, że takie zachowania mają głęboki wpływ na ich zdrowy tryb życia. Sięgają po papierosy i alkohol już od młodych lat, również narkotyki we współczesnym świecie łatwo dostępne nie są im obce. Takiemu zjawisku sprzyja wiele czynników, szkoła, koledzy, starsze rodzeństwo, czasem również nieodpowiedzialni rodzice.

Cieszą się chwilą, popularnością jaką im daje takie zachowanie nie zważając na konsekwencje, które pojawiają się po latach. Sięganie po alkohol, narkotyki bądź papierosy może doprowadzić do uzależnienia, a co za tym idzie straty zdrowia oraz lepszego, szczęśliwego życia. Nastolatkom brakuje wiedzy na temat skutków oddziaływania takich zachowań na organizm i psychikę człowieka. „Owoc zakazany”, a to co zakazane smakuje najlepiej.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print