Zagrożenia związane z odbiorem telewizji przez dziecko w wieku przedszkolnym

Liczba stron: 56

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2006

Zawartość pracy:

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
Telewizja jako zagrożenie dla dziecka

1.1 Oddziaływanie telewizji na dzieci
1.2 Przejawy ujemnego oddziaływania telewizji na dzieci
1.3 Zagrożenia związane z oglądaniem telewizji przez dzieci

ROZDZIAŁ II
Telewizja w życiu dziecka i sposób postrzegania jej przez rodziców

2.1 Metody i techniki badawcze
2.2 Podstawowe założenia metodologiczne
2.3 Cel i przedmiot badań
2.4 Charakterystyka procedury badawczej

ROZDZIAŁ III
Ocena negatywnego wpływu TV na rozwój psychiczny dziecka na podstawie przeprowadzonych badań

3.1 Badanie wpływu telewizji na wzrost agresywności u dzieci
3.2 Odbiór programów telewizyjnych przez dziecko
3.3 Rola rodziców w doborze programów telewizyjnych dla dzieci
3.4 Naśladownictwo treści programów telewizyjnych przez dziecko

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Żyjemy w czasach ogromnego pośpiechu. Globalizacja i technokratyzacja sprawiła, że wszystko musi być wykonywane szybciej i nowocześniej. Z trudem łączymy więc obowiązki osoby pracującej z obowiązkami członka rodziny. Wielu z nas jest jednak w sytuacji, w której te obowiązki trzeba połączyć. Pojawiają się więc różne strategie wyjścia z tego problemu. Niektórzy stawiają rodzinę ponad wszystko i kosztem awansu zawodowego poświęcają cały swój wolny czas partnerom życiowym i dzieciom. Inni z kolei, wybierają inną taktykę: pną się po szczeblach kariery zawodowej, nadając jej wyższą rangę od życia rodzinnego. Tych drugich jest niestety coraz więcej.

Mając wiele obowiązków, trzeba dokonać ich periodyzacji. Najpierw chcemy się wywiązać z obowiązków najważniejszych – nadajemy więc im priorytetową pozycję. Dopiero po ich realizacji staramy się wypełnić obowiązki mniej dla nas ważne. Z badań pedagogicznych wynika, że dla wielu rodziców podstawowym obowiązkiem jest praca więc na dalszy plan spychają wychowanie dzieci, tłumacząc to często koniecznością zarobienia na utrzymanie rodziny.

Dzieciom poświęca się więc coraz mniej czasu co podsycane jest przez tak zwany „wyścig szczurów”. Aby jednak wypełnić im czas, zapisujemy je na kursy tańca, zajęcia sportowe czy też na lekcje języków obcych. My mamy wtedy czas na pracę, a dziecko rozwija swe talenty. Co jednak zrobić, kiedy nie ma się pieniędzy na dodatkowe zajęcia swoich potrzeb? Otóż można kupić dziecku grę komputerową za parę złotych lub po prostu włączyć mu telewizor. Wyniki badań, które będą przytaczane w tej pracy, wskazują, że ta ostatnia opcja pojawia się niepokojąco często. Telewizja ma wszakże wiele pozytywnych funkcji, ale czy jej długotrwały wpływ na dziecko w wieku przedszkolnym jest pozytywny? – o tym będzie właśnie traktowała niniejsza praca.

Całość rozważań rozpocznie rozdział teoretyczny, poświęcony zagrożeniom, jakie wiąże się z oglądaniem programów telewizyjnych przez dziecko w wieku przedszkolnym. Wyjaśnione tu zostaną podstawowe pojęcia oraz poruszony będzie problem negatywnego oddziaływania telewizji na dziecko. Rozdział ten będzie zawierał liczne wyniki badań nad zagrożeniami związanymi z oglądaniem telewizji przez dziecko.

Rozdział drugi będzie się skupiał na metodologicznych założeniach badań własnych. Przedstawione tutaj zostaną metody i techniki badawcze wykorzystane do diagnozy problemu wśród bielskich przedszkolaków, a także poruszona będzie kwestia celu i przedmiotu badań. Aby empiryczna część była klarowna, wyjaśniony zostanie w rozdziale drugim przebieg procedury badawczej, wykorzystanej w niniejszej pracy.

Na ostatni rozdział złoży się analiza wyników badań własnych. Tutaj zostaną zweryfikowane hipotezy badawcze i podjęta będzie próba odpowiedzi na problemy pracy.

W aneksach podany będzie wzór narzędzi badawczych – kwestionariusz ankiety i arkusz obserwacyjny. Wydaje się autorce, że taka kompozycja ułatwi odbiór głównego przesłania pracy.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print