Wybrane aspekty cielesności u kobiet chorujących na anoreksje

Spis treści

Rozdział 1
Ogólna charakterystyka anoreksji.
1.1. Definicja anoreksji
1.2. Obraz kliniczny zaburzeń odżywiania się
1.3. Kryteria diagnostyczne anoreksji
1.4. Przyczyny anoreksji
1.5. Skutki anoreksji
1.6. Leczenie

Rozdział 2
Wybrane aspekty cielesności u kobiet chorujących na anoreksję.
2.1. Czym jest cielesność
2.2. Dualizm Kartezjański
2.3. Fenomenologiczna teoria Rogersa
2.4. Teorie osobowości- teoria G. Allporta
2.5. Ja- cielesne oraz zaburzenia obrazu ciała w ujęciu B. Miruckiej
2.6. Ja-cielesne i obraz ciała
2.7. Tworzenie się tożsamości a obraz ciała w kształtowaniu się osobowości
2.8. Zaburzenia obrazu ciała. Cielesność u kobiet chorych na anoreksję.

Rozdział 3
Problematyka badań.
3.1. Problem pracy i hipotezy badawcze

Rozdział 4
Metody badań
4.1. Kwestionariusz Ja-cielesnego
4.2. Inwentarz osobowości NEO-FFI
4.3. Skala samooceny SES M. Rosenberga
4.4. Charakterystyka osób badanych

Rozdział 5
Analiza wyników badanych.

Rozdział 6
Dyskusja i wnioski

Bibliografia

Streszczenie

Wybrane aspekty cielesności u kobiet chorujących na anoreksję.

Praca pozwala na zrozumienie wybranych aspektów cielesności oraz podejmuje zagadnienie Ja-cielesnego u kobiet chorujących na anoreksję. Przedstawiono charakterystykę anoreksji, opisano definicję, objawy, kryteria diagnostyczne, przyczyny, skutki oraz leczenie choroby. Następnie przedstawiono charakterystykę Ja-cielesnego w aspekcie teoretycznych poglądów dotyczących cielesności. Przedstawiono Ja-cielesne u kobiet zdrowych oraz chorujących na anoreksj i zaprezentowano koncepcję Ja-cielesnego w ujęciu B. Miruckiej. Następnie dokonano opisu funkcjonalnego związku wpływu cielesności na kształtowanie się tożsamości człowieka oraz opisu znaczenia ciała u kobiet z jadłowstrętem psychicznym.

W dalszej części pracy dokonano badań w oparciu o analizę czterech wymiarów Ja-cielesnego: A -Akceptacja własnej cielesności, M – Przeżywanie intymności w relacjach z osobami płci przeciwnej, E – stosunek do jedzenia i wagi ciała, K – eksponowanie własnej kobiecości u kobiet chorujących na anoreksję oraz zastosowano kolejne dwie metody badawcze, typu kwestionariusz samooceny SES M. Rosenberga oraz Inwentarz osobowości NEO-FFI, w celu zdiagnozowania pozostałych cech.

Niniejsza praca stanowi próbę znalezienia odpowiedzi, na następujące pytania: Jakim poziomem akceptacji własnej cielesności charakteryzują się anorektyczki, a jak bardzo ją odrzucają? Dlaczego cielesności jest tak ważna? Jak postrzegają siebie?

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że:
1.„Kobiety chorujące na anoreksję mają niższy poziom akceptacji swojej cielesności (Skala –A), niż studentki Akademii Wychowania Fizycznego”.
2. „Kobiety chorujące na anoreksję osiągają dużo niższe wyniki w skali K- eksponowaniu własnej kobiecości w porównaniu do studentek wychowania fizycznego.”
3.„U kobiet chorujących na anoreksję samoocena jest niższa porównując do populacji generalnej .”
4.„Kobiety chorujące na anoreksję cechują się wyższym poziomem neurotyczności w porównaniu z populacją generalną w tym samym wieku”.
5. „Kobiety chorujące na anoreksję cechują się bardzo niskim poziomem ekstrawersji w porównaniu do populacji generalnej w tym samym wieku.”

Liczba stron 75
Nazwa Szkoły Wyższej Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2010
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print