Wybrane czynniki osobowościowe a radzenie sobie ze stresem młodzieży chorej onkologicznie

Spis treści…………..2

Streszczenie…………..3

Rozdział 1. Radzenie sobie ze stresem w chorobie nowotworowej
1.1. Pojęcie choroby nowotworowej…..4
1.1.1.Zaburzenia występujące w chorobie nowotworowej, specyficzne dla młodzieży…6
1.1.2.Adaptacja młodzieży do choroby nowotworowej…9
1.2. Radzenie sobie ze stresem
1.2.1. Pojęcie stresu i jego wpływ na zdrowie człowieka..12
1.2.2. Stres w chorobie nowotworowej………16
1.2.3. Radzenie sobie ze stresem przez młodzież……19
1.3. Wybrane osobowościowe korelaty radzenia sobie ze stresem
1.3.1. Nadzieja podstawowa……….22
1.3.2. Prężność psychiczna……….27
1.3.3. Poczucie kompetencji osobistych…31

Rozdział 2. Metodologia badań własnych
2.1. Charakterystyka modelu badawczego..34
2.2. Charakterystyka grupy badawczej…34
2.3. Narzędzia badawcze……..35
2.4. Przebieg badań…………36
2.5. Kierunki analizy wyników empirycznych.36

Rozdział 3. Wyniki badań własnych i ich interpretacja…37
Rozdział 4. Dyskusja wyników………45
Bibliografia……………50

Załączniki

Wstęp

Doświadczenie choroby nowotworowej jest bolesnym przeżyciem dla każdego człowieka. Wiąże się z silnym stresem, często o charakterze traumatycznym. Jego konsekwencje dotykają najczęściej sfery emocjonalnej. Radzenie sobie z chorobą nowotworową, przystosowanie się do niej, uwarunkowane jest wieloma zmiennymi. Należą do nich między innymi czynniki osobowościowe. Niniejsza praca skupia się na takich właściwościach, jak: prężność emocjonalna, poczucie kompetencji osobistych oraz nadzieja podstawowa. Jak wynika z literatury przedmiotu mogą one stanowić korelaty konstruktywnego radzenia sobie ze stresem przez młodzież. Co za tym idzie, mogą ich wpływ może być istotny w procesie zdrowienia.

Liczba stron 57
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2012
5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print