Wpływ poczucia koherencji u osób bezrobotnych i pracujących

SPIS TREŚCI

WSTĘP
CZĘŚĆ PIERWSZA- PODSTAWY TEORETYCZNE
Rozdział pierwszy: Charakterystyka problemu bezrobocia
1.1. Pojęcie bezrobocia i jego rodzaje
1.2. Problem bezrobocia w Polsce
1.3. Bezrobocie i jego konsekwencje dla osób pozostających bez pracy
1.4. Metody i środki przeciwdziałania bezrobociu
Rozdział drugi: Problem bezrobocia w wybranych koncepcjach psychologicznych
2.1. Bezrobocie w ujęciu Z. Freuda
2.2. Bezrobocie w ujęciu E. Fromma
2.3. Bezrobocie w ujęciu Jahody
2.4. Bezrobocie w ujęciu teorii samoaktualizacji- A. Maslow
2.5. Psychologiczne koszty radzenia sobie w sytuacji utraty pracy
Rozdział trzeci: Poczucie koherencji w oparciu o teorię A. Antonovskyego
3.1. Główne składniki poczucia koherencji
3.2. Charakterystyka osób z wysokim i niskim poczuciem koherencji
CZEŚĆ DRUGA- METODOLOGIA
Rozdział czwarty: Problematyka badań własnych
4.1. Podstawy teoretyczne i cel badania
4.2. Podstawowa terminologia
4.3. Osoby badane
4.4. Narzędzia pomiaru
Rozdział piąty: Prezentacja, analiza i interpretacja wyników przeprowadzonych badań
5.1. Analiza opisowa
5.2. Porównanie grup
5.3. Analiza ankiety – porównanie grup
5.4. Zestawienie danych z Ankiety i Kwestionariusza Orientacji Życiowej (SOC – 29) – A. Antonovsky
5.5. Interpretacja wyników
ZAKOŃCZENIE

Liczba stron 66
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Wrocławski
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2003
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print