Wpływ reklam w środkach masowego przekazu na zachowania i postawy dzieci w wieku szkolnym

Liczba stron: 100

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści:

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
MEDIA A ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE DZIECKA W ŚWIETLE WYBRANEJ LITERATURY PRZEDMIOTU………………………………………7
1.1. Wpływ mediów na życie współczesnych rodzin……………………………7
1.2. Telewizja oraz inne media w kontekście funkcji wychowawczej rodziny………………………..10
1.3. Dominacja telewizji oraz Internetu w środowisku wychowawczym dziecka…………14
1.4. Kształtowanie przez rodziców odpowiednich postaw dziecka wobec mediów……………………………………………19

ROZDZIAŁ II
REKLAMA I JEJ WPŁYW NA ZACHOWANIA ODBIORCÓW………..22
2.1. Geneza, cele oraz funkcje reklamy…………….22
2.2. Reklamy telewizyjne jako medium reklamowe………….27
2.3. Manipulacja i perswazja w reklamie…………28
2.4. Wpływ reklam na zachowanie się dzieci oraz młodzieży…43

Rozdział III
METODOLOGICZNE ZAŁOŻENIA BADAŃ WŁASNYCH….49
3.1. Przedmiot i cel badań…………………49
3.2. Problemy i hipotezy badawcze…………….50
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze………..54
3.4. Teren, przebieg i organizacja badań ……61

Rozdział IV
ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH……63

PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z BADAŃ WŁASNYCH……85
ZAKOŃCZENIE……………………………………………………………………..89
BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………..91
ANEKSY…………………………………………………………………………………………94

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print