Weryfikacja przydatności do nauczania zintegrowanego w klasie drugiej podręcznika nowa błękitna matematyka autorstwa l. Kłosowskiego i m. Sznajder

Liczba stron: 56

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…. 3

Rozdział I
Teoretyczne podstawy pracy.
1.1. Ogólne założenia reformy systemu edukacji z 1999 roku i programu Nowa Błękitna Matematyka dla klas I-III…. 5
1.2. Porównanie programu NBM w zakresie I-III z aktualną podstawą programową…. 9
1.3. Charakterystyka podręcznika NBM…. 11
1.4. O edukacji matematycznej w nauczaniu początkowym…. 13

Rozdział II
Scenariusze lekcji.
2.1. Scenariusz lekcji w klasie drugiej na temat: 'Bank – liczenie pieniędzy’ …. 17
2.2. Scenariusz lekcji w klasie drugiej na temat: 'Termometr – zastosowanie i odczytywanie temperatury’…. 21
2.3. Scenariusz lekcji w klasie drugiej na temat: 'Droga do szkoły. Znaki Drogowe’. …. 25

Rozdział III
Próba szkolna.
3.1. Sprawozdanie z lekcji przeprowadzonej według scenariusza …. 28
3.2. Analiza lekcji przeprowadzonej według scenariusza …. 31
3.3. Ankieta dla nauczycieli…. 33
3.4. Omówienie wyników ankiety…. 39

Zakończenie…. 53
Spis wykorzystanej literatury…. 56

Wstęp

Nauczanie zintegrowane jest jednym z kluczowych elementów systemu edukacji w Polsce, wprowadzonego w wyniku reformy edukacji w 1999 roku. Jego głównym celem jest zintegrowanie treści z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy, co ma na celu rozwijanie umiejętności dzieci na różnych płaszczyznach. W praktyce oznacza to, że podręczniki dla szkół podstawowych, zwłaszcza w klasach I-III, powinny być opracowane w taki sposób, aby wspierały nauczanie zintegrowane i umożliwiały rozwój umiejętności uczniów w różnych obszarach. Jednym z takich podręczników jest Nowa Błękitna Matematyka autorstwa L. Kłosowskiego i M. Sznajder.

Celem niniejszej pracy licencjackiej jest weryfikacja przydatności podręcznika Nowa Błękitna Matematyka do nauczania zintegrowanego w klasie drugiej. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich omówione zostaną teoretyczne podstawy pracy, takie jak ogólne założenia reformy systemu edukacji z 1999 roku i programu Nowa Błękitna Matematyka dla klas I-III, porównanie programu NBM w zakresie I-III z aktualną podstawą programową, charakterystyka podręcznika NBM oraz edukacja matematyczna w nauczaniu początkowym.

W rozdziale drugim przedstawione zostaną scenariusze lekcji, które będą miały na celu sprawdzenie, jak podręcznik Nowa Błękitna Matematyka wspiera nauczanie zintegrowane w klasie drugiej. Przygotowane zostaną scenariusze na temat: 'Bank – liczenie pieniędzy’, 'Termometr – zastosowanie i odczytywanie temperatury’ oraz 'Droga do szkoły. Znaki Drogowe’.

Rozdział trzeci będzie poświęcony próbie szkolnej, w ramach której omówione zostaną sprawozdanie z lekcji przeprowadzonej według scenariusza, analiza lekcji przeprowadzonej według scenariusza, ankieta dla nauczycieli oraz omówienie wyników ankiety. Weryfikacja przydatności podręcznika Nowa Błękitna Matematyka zostanie przeprowadzona na podstawie tych analiz.

W zakończeniu pracy zostaną podsumowane główne wnioski dotyczące przydatności podręcznika Nowa Błękitna Matematyka do nauczania zintegrowanego w klasie drugiej oraz ewentualne rekomendacje dla nauczycieli i autorów podręczników, jak poprawić wykorzystanie tego podręcznika w nauczaniu zintegrowanym.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print