Wiedza młodzieży uczącej się w szkole średniej na temat przemocy stosowanej wobec kobiet

Liczba stron: 106

Nazwa Szkoły Wyższej: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W CIESZYNIE

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści:

Wstęp.. 5

Rozdział 1
Zjawisko przemocy w rodzinie.
1.1 Definicja pojęcia przemocy.. 7
1.2 Formy i rodzaje przemocy.. 11
1.3 Specyfika przemocy domowej.. 15
1.4 Ogólna charakterystyka ofiar przemocy.. 20
1.5 Charakterystyka sprawców przemocy.. 27
1.6 Przyczyny przemocy.. 36
1.7 Skutki przemocy.. 40

Rozdział 2
Kobieta – ofiara przemocy
2.1 Przemoc fizyczna.. 47
2.2 Przemoc psychiczna.. 49
2.3 Gwałt i molestowanie seksualne.. 53
2.4 Strategie zapobiegania przemocy oraz sposoby wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy.. 58

Rozdział 3
Metodologiczne podstawy badań własnych
3.1 Przedmiot i cel badań.. 72
3.2 Problematyka i hipotezy badawcze.. 73
3.3 Zmienne i wskaźniki.. 76
3.4 Metody i techniki badawcze.. 78
3.5 Organizacja i przebieg badań.. 80
3.6 Charakterystyka badanej zbiorowości.. 80

Rozdział 4
Wyniki badań własnych
4.1 Przemoc wobec kobiet na podstawie badań własnych
4.2 Wnioski z przeprowadzonych badań.. 94

Zakończenie.. 97
Bibliografia.. 98
Wykaz tabel.. 100
Wykaz wykresów.. 102
Załączniki.. 103

Wstęp

Problem przemocy jest bardzo powszechny w naszym kraju, jednak w dalszym ciągu nie mówi się o nim. Zjawisko przemocy jest problemem społecznym i występuje wśród wszystkich grup ludzi tj. w szkole, w rodzinie, w pracy itd. Najpowszechniejszą formą jest przemoc wobec kobiet. Co roku zostaje zgłaszane tylko kilka tysięcy spraw, natomiast interwencji policji do awantur w rodzinie jest kilka milionów.

Z badań CBOS wynika, że 12 % respondentów doznało przemocy ze strony partnera lub partnerki, a 11% z nich użyło przemocy w stosunku do partnera. Ofiarami przemocy są najczęściej kobiety, doznają przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej. I wcale nie jest to oznaka ich słabości. W dalszym ciągu kobiety nie mają równych praw, są zastraszane przez swoich partnerów, niewiedzą dokąd pójść z tym problemem, boją się braku zrozumienia, wstydzą się przyznać, ale często bywa tak, że to sprawcy wmawiają im, że same są sobie winne.

Przeważnie zostają w związkach gdzie panuje przemoc chociażby ze względu na dzieci, rodzinę. Boją się zmieniać całe swoje życie. Przemoc w jakiejkolwiek formie jest przestępstwem, a brak reakcji powoduje, że staje się normą w życiu rodziny i wciąż wzrasta. Przemoc niszczy godność, poczucie wartości oraz powoduje brak zaufania do innych ludzi, a także wywołuje gniew i chęć zemsty. Nic nie jest w stanie usprawiedliwić przemocy, która zawsze niesie coś negatywnego.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym znajdziemy definicję przemocy, rodzaje, formy, specyfikę przemocy domowej, charakterystykę ofiar i sprawców przemocy oraz przyczyny i skutki omawianego zjawiska. W drugim rozdziale opisywana jest przemoc fizyczna i psychiczna, a także gwałt i molestowanie oraz zawarte są strategie zapobiegania przemocy i sposoby wsparcia dla kobiet- ofiar przemocy. Podane zostały również instytucje, do których mogą zgłosić się ofiary. W kolejnym rozdziale opisywana jest metodologia badań własnych.

W czwartym, ostatnim rozdziale zawarta jest analiza przeprowadzonych badań dotycząca wiedzy jaką posiada młodzież na temat przemocy wobec kobiet. Praca kończy się wnioskami z przeprowadzonych badań własnych oraz zakończeniem.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print