Uwarunkowania organizacji zabaw w przedszkolu na przykładzie przedszkola xyz

Liczba stron: 74

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..3

Rozdział I
Teoretycznie problemy zabawy jako aktywności dziecka
1.1.Wyjaśnienie istoty zabawy. Rodzaje i klasyfikacja zabaw…..5
1.2. Geneza i cele zabawy…..13
1.3. Biologiczne, społeczne i psychoemocjonalne aspekty zabawy…..17
1.4. Specyfika i znaczenie zabawy w dzieciństwie…..22
1.5. Zabawka jako atrybut zabawy…..22

Rozdział II
Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1. Określenie przedmiotu i celu badań…..30
2.2. Sformułowanie problemów badawczych i hipotez roboczych…..32
2.3. Wybór metody, techniki i narzędzi badawczych…..35
2.4. Sposób organizacji badań i ich przebieg…..39

Rozdział III
Uwarunkowania organizacji i przebieg zabaw w przedszkolu w świetle badań własnych
3.1. Teren i miejsce badań oraz charakterystyka badanej populacji…..41
3.2. Warunki lokalowe i baza dydaktyczna badanej placówki …..47
3.3. Miejsce zabawy w strukturze organizacji zajęć w badanym przedszkolu…..51
3.4. Repertuar zabaw dziecięcych w przedszkolu…..54
3.5. Miejsce i rola nauczyciela w inicjowaniu i organizowaniu zabaw dzieci…..61
3.6. Bezpieczeństwo i higiena warunków podczas zabaw …..64

Podsumowanie. Wnioski z badań…..67
Bibliografia …..70
Spis tabel wykresów…..73
Załączniki…..74

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print