Symptomatologia dysleksji rozwojowej i jej kwintesencja

Liczba stron: 64

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

Rodzaj pracy: licencjacka

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 1.1.Geneza pojęcia
1.1. Dysleksja- próba zdefiniowania na tle literatury naukowej
1.2. Mowa a czytanie i pisanie
1.3. Diagnoza dysleksji

2. Hipotezy etiologiczne dysleksji rozwojowej

3. Symptomy dysleksji rozwojowej
3.1. Opis zmian i błędów uwarunkowanych wiekiem dziecka
3.2. Charakterystyka zaburzeń funkcji percepcyjno- motorycznych
3.2.1. Objawy zaburzeń spostrzeżeń wzrokowych (analizy i syntezy wzrokowej)
3.2.2. Objawy zaburzeń spostrzeżeń słuchowych (analizy i syntezy słuchowej)
3.2.3. Objawy zaburzeń funkcjonowania ruchowego (analizatora kinestetyczno – ruchowego)
3.2.4. Objawy zaburzeń procesu lateralizacji i orientacji przestrzennej
3.2.5. Objawy zaburzeń koordynacji funkcji wzrokowych, ruchowych i słuchowych

4. Terapia dysleksji rozwojowej

5 . Zakończenie i wnioski

Bibliografia

Wstęp

Inspiracją do zagłębienia się w istotę dysleksji rozwojowej była książka R.D.Davisa, E.M.Brauna, Dar dysleksji.

Dysleksja nazywana bywa ukrytym kalectwem, gdyż trudno zauważyć, a niekiedy nawet przyjąć do wiadomości istnienie zaburzeń, które są tak widoczne i oczywiste, jak np. fizyczne kalectwo. Sformułowanie „ukryte kalectwo” pokazuje, iż przyczyny trudności w uczeniu się leżą „wewnątrz” dziecka i niełatwo je zdiagnozować. Niektórzy nauczyciele negują istnienie tego typu problemów ze względu na trudność i specyfikę diagnozy. Dzieje się tak dlatego, że wiele osób myli specyficzne trudności w nauce czytania i pisania z globalnymi opóźnieniami (zaburzeniami) intelektualnymi czy zaburzeniami środowiskowymi.

W społeczeństwie przeciętna definicja nie wykracza poza stwierdzenie, że dysleksja dotyczy trudności w czytaniu i pisaniu. Niewielu potrafi przedstawić istotę i źródło dysleksji.

Zaczynając od genezy poprzez symptomatologię, diagnozę , terapię nakreśliłam wizerunek natury dysleksji.

W mojej pracy skoncentrowałam się na znajomości symptomów oraz terapii dysleksji ponieważ uważam, że bardzo dobra orientacja tematu, pozwala „wykryć” w klasie uczniów z „ryzyka dysleksji” lub z dysleksja rozwojową. Umożliwia to kierowanie ich na badania diagnostyczne oraz udzielanie im właściwej pomocy.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print