Streetworking jako nowy model pracy pedagogicznej

Liczba stron: 76

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..3

Rozdział 1.
Dzieci ulicy
1.1. Definicja terminu 'dzieci ulicy’….. 7
1.2. Kategorie dzieci ulicy …..13
1.3. Przyczyny stawania się 'dzieckiem ulicy’….. 20

Rozdział 2.
Streetworking jako nowy model pracy pedagogicznej
2.1. Definicja Streetworkingu….. 27
2.2. Grupy docelowe w streetworkingu….. 28
2.3. Istota pracy streetworkera….. 29
2.4. Metody i formy pracy pedagoga ulicznego….. 35
2.5. Problemy, z którymi spotykają się pedagodzy ulicy….. 38

Rozdział 3.
Metodologia badań własnych
3.1. Cel pracy….. 41
3.2. Pytania badawcze i hipotezy….. 42
3.3. Zmienne i wskaźniki…..43
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze….. 44
3.5. Dobór grupy badawczej i organizacja badań….. 47

Rozdział 4
Analiza i interpretacja badań własnych
4.1. Charakterystyka grupy badawczej…..48
4.2. Wiedza badanych na temat streetworkingu….. 51
4.3. Doświadczenia badanych dotyczące ich życia na ulicy….. 52
4.4. Stosunek wartościująco – oceniający badanych do pomocy dla dzieci ulicy w X….. 58

Podsumowanie i wnioski z badań
Bibliografia …..65
Spis Tabel i Wykresów…..69
Aneks…..70
Relacja z pobytu autorki wśród dzieci ulicy w X….. 70
Ankieta…..73
Schemat funkcjonowania niemieckiej ustawy o pomocy dla dzieci i młodzieży…..77

Wstęp

Praca magisterska pt. „Streetworking jako nowy model pracy pedagogicznej” ma na celu przedstawienie streetworkingu jako nowej formy pracy pedagogicznej, która skierowana jest do dzieci i młodzieży z trudnymi warunkami życia, w tym m.in. dzieci ulicy. Praca skupia się na analizie literatury z zakresu pedagogiki oraz wyników badań własnych.

Rozdział I (Dzieci ulicy) zawiera definicję terminu „dzieci ulicy”, omawia kategorie dzieci ulicy oraz przedstawia przyczyny stawania się dzieckiem ulicy.

Rozdział II (Streetworking jako nowy model pracy pedagogicznej) przedstawia definicję streetworkingu oraz grupy docelowe, które są objęte tą formą pomocy. Omawia także istotę pracy streetworkera oraz metody i formy pracy pedagoga ulicznego. W rozdziale tym zostają również przedstawione problemy, z jakimi spotykają się pedagodzy ulicy.

Rozdział III (Metodologia badań własnych) opisuje cel pracy, pytania badawcze i hipotezy, zmienne i wskaźniki oraz metody, techniki i narzędzia badawcze. Zostaje również przedstawiony dobór grupy badawczej oraz organizacja badań.

Rozdział IV (Analiza i interpretacja badań własnych) zawiera charakterystykę grupy badawczej, wiedzę badanych na temat streetworkingu, doświadczenia badanych dotyczące ich życia na ulicy oraz stosunek wartościująco-oceniający badanych do pomocy dla dzieci ulicy w X.

Podsumowanie i wnioski z badań zawierają podsumowanie głównych tematów pracy, koncentrując się na wynikach badań własnych i analizie literatury naukowej. Praca dostarcza informacji na temat streetworkingu jako nowego modelu pracy pedagogicznej oraz pomaga w zrozumieniu, jakie problemy napotykają dzieci i młodzież z trudnymi warunkami życia.

Bibliografia zawiera spis publikacji, na których oparto się przy opracowywaniu tematyki pracy, a aneksy zawierają materiały dodatkowe, takie jak relacja z pobytu autorki wśród dzieci ulicy, kwestionariusze czy schemat funkcjonowania niemieckiej ustawy o pomocy dla dzieci i młodzieży. Praca ma na celu zwiększenie świadomości na temat streetworkingu i jego roli w pracy pedagogicznej.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print