Streetworking jako nowy model pracy pedagogicznej

Liczba stron: 76

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..3

Rozdział 1.
Dzieci ulicy
1.1. Definicja terminu 'dzieci ulicy’….. 7
1.2. Kategorie dzieci ulicy …..13
1.3. Przyczyny stawania się 'dzieckiem ulicy’….. 20

Rozdział 2.
Streetworking jako nowy model pracy pedagogicznej
2.1. Definicja Streetworkingu….. 27
2.2. Grupy docelowe w streetworkingu….. 28
2.3. Istota pracy streetworkera….. 29
2.4. Metody i formy pracy pedagoga ulicznego….. 35
2.5. Problemy, z którymi spotykają się pedagodzy ulicy….. 38

Rozdział 3.
Metodologia badań własnych
3.1. Cel pracy….. 41
3.2. Pytania badawcze i hipotezy….. 42
3.3. Zmienne i wskaźniki…..43
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze….. 44
3.5. Dobór grupy badawczej i organizacja badań….. 47

Rozdział 4
Analiza i interpretacja badań własnych
4.1. Charakterystyka grupy badawczej…..48
4.2. Wiedza badanych na temat streetworkingu….. 51
4.3. Doświadczenia badanych dotyczące ich życia na ulicy….. 52
4.4. Stosunek wartościująco – oceniający badanych do pomocy dla dzieci ulicy w X….. 58

Podsumowanie i wnioski z badań
Bibliografia …..65
Spis Tabel i Wykresów…..69
Aneks…..70
Relacja z pobytu autorki wśród dzieci ulicy w X….. 70
Ankieta…..73
Schemat funkcjonowania niemieckiej ustawy o pomocy dla dzieci i młodzieży…..77

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print