Streetworking jako nowy model pracy pedagogicznej

Liczba stron: 76 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2014 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp…..3 Rozdział 1. Dzieci ulicy 1.1. Definicja terminu 'dzieci ulicy’….. 7 1.2. Kategorie dzieci ulicy …..13 1.3. Przyczyny stawania się 'dzieckiem ulicy’….. 20 Rozdział 2. Streetworking jako nowy model pracy pedagogicznej 2.1. Definicja Streetworkingu….. 27 2.2. Grupy docelowe w streetworkingu….. 28 2.3. … Czytaj dalej