Rola i zadania podstawowych środowisk wychowawczych w procesie nauczania dzieci szczególnie uzdolnionych

Liczba stron: 96

Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP …………………………………………………………………… 3

ROZDZIAŁ I
IDENTYFIKACJA DZIECI ZDOLNYCH POPRZEZ ICH CECHY SZCZEGÓLNE …………………………………………………………… 5
§ 1. Cechy dziecka zdolnego …………………………………………… 7
§ 2. Wybitne zdolności a osobowość uczniów zdolnych …………………… 11
§ 3. Rozwój emocjonalny i społeczny osób zdolnych …………………… 16

ROZDZIAŁ II
WPŁYW SZKOŁY NA OSIĄGNIĘCIA DZIECI ZDOLNYCH …… 21
§ 1. Praca z uczniami zdolnymi w polskich szkołach …………………… 23
§ 2. Rola nauczyciela w tworzeniu warunków edukacji dzieci zdolnych …… 27
§ 3. Formy i metody pracy z uczniami zdolnymi …………………………… 34
§ 4. Metody pracy stosowane w przedszkolu a dziecko zdolne …………… 42
§ 5. Biblioteka jako pomoc dla uczniów uzdolnionych …………………… 46

ROZDZIAŁ III
WSPIERANIE ZDOLNOŚCI UCZNIÓW PRZEZ RODZICÓW I RODZEŃSTWO …………………………………………………………… 46
§ 1. Relacje dziecka szczególnie zdolnego z rodziną …………………… 49
§ 2. Współpraca rodziców z nauczycielami a dzieci zdolne …………… 53
§ 3. Znaczenie pracy i nauki domowej …………………………………… 56

ROZDZIAŁ IV
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH …………………………………… 59
§ 1. Przedmiot i cel przeprowadzonych badań własnych …………………… 60
§ 2. Problemy badawcze …………………………………………………… 62
§ 3. Hipotezy robocze …………………………………………………… 65
§ 4. Metody, techniki i narzędzia badawcze …………………………… 67
§ 5. Zmienne i wskaźniki …………………………………………………… 70
§ 6. Zakres i teren badań …………………………………………………… 72
§ 7. Etapy postępowania badawczego …………………………………… 73

ROZDZIAŁ V
ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH …………………………… 76
§ 1. Charakterystyka badanych …………………………………………… 76
§ 2. Znaczenie pracy nauczycieli w oczach uczniów – analiza ankiety …… 78
§ 3. Rozmowa z nauczycielami – analiza wywiadu …………………… 80
§ 4. Wnioski i uogólnienia z badań …………………………………… 83

ZAKOŃCZENIE …………………………………………………………… 84
BIBLIOGRAFIA …………………………………………………………… 85
SPIS TABEL I WYKRESÓW …………………………………………… 92
KWESTIONARIUSZ ANKIETY …………………………………………… 93
KWESTIONARIUSZ WYWIADU …………………………………………… 95

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print