Przejaw i poziom zachowań agresywnych wśród młodzieży

Liczba stron: 158

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp…………………………………………………………………………………..………5

Rozdział I: Problematyka badań w świetle literatury

1.1 Agresja-definicja zjawiska…………………………………………………….…………8
1.2 Przejawy i formy agresji…………………………………………………………………12
1.3 Teorie zachowania agresywnego
1.3.1 Teoria agresji wrodzonej ………………………..………………………………17
1.3.2 Teoria agresji jako instynktu……………………………………………………..21
1.3.3 Teoria frustracja-agresja……………………………….…………………..24
1.3.4 Teoria E. Fromma…………………………………………..…………….27
1.4 Modele interakcjonizmu społecznego………………………………….…………….29
1.5 Czynniki endogenne –uwarunkowania natury ludzkiej
1.5.1 Wpływ czynników biologicznych ………………..……………….……..33
1.5.2 Wpływ okresu dojrzewania…………………………………………….………35
1.5.3 Wpływ czynników psychologicznych ………………………………………….38
1.6 Czynniki egzogenne
1.6.1 Wpływ środowiska rodzinnego……………………………………………………..…41
1.6.2 Wpływ środowiska szkolnego………………………………………………….44
1.6.3 Wpływ mass mediów………………………………………………………..47
1.7 Charakterystyka ofiar przemocy ………………………………………..51
1.8 Charakterystyka agresora………………………………………………….……..53

Rozdział II: Metodologiczne podstawy pracy

2.1 Cel i problematyka bada………………………………………………………….…..56
2.2Metody, narzędzia i techniki badawcze ………………………………………..60
2.3 Zmienne i wskaźniki badawcze………………………………………………………63
2.4 Charakterystyka badanej grupy i przebieg badań……………………………………66

Rozdział III: Analiza wyników badań

3.1 Agresja w klasach gimnazjalnych – analiza własna wyników badań………………75
3.2 Wnioski i postulaty z badań…………………………………………………..…….137

Zakończenie…………………………………………………………………………….…141
Bibliografia………………………………………………………………………………..143
Spis tabel i wykresów…………………………………………………………………148
Aneks……………………………………………………………………………………….151

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print